Apskaita

Komandiruotės, mobilaus pobūdžio darbas ir asmeninių poreikių tenkinimas

Jurgita Navikienė
Registruotis
 • 5 ak. val.
  Kaina: 114 Eur (+ PVM)
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-11-28 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-11-28 10:002023-11-28 14:30Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Komandiruotės, mobilaus pobūdžio darbas ir asmeninių poreikių tenkinimasMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Komandiruotės, mobilaus pobūdžio darbas ir asmeninių poreikių tenkinimas Seminaro data: 2023-11-28 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Mokymų trukmė: Mokymų trukmė: 10.00–14.30 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–12.45 val. (pietų pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-11-28 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-11-28 10:002023-11-28 14:30Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Komandiruotės, mobilaus pobūdžio darbas ir asmeninių poreikių tenkinimasMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Komandiruotės, mobilaus pobūdžio darbas ir asmeninių poreikių tenkinimas Seminaro data: 2023-11-28 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė: Mokymų trukmė: 10.00–14.30 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–12.45 val. (pietų pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
5 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

Šiuolaikinėje verslo aplinkoje įmonėms vis labiau svarbu užtikrinti darbuotojų gerovę ir pasitenkinimą, siekiant išlaikyti aukštą motyvaciją ir produktyvumą. Sparčiai kintant verslo aplinkai vis daugiau darbuotojų vyksta į komandiruotes ar stažuotes bei atlieka darbus skirtingose geografinėse vietose.

Įsigaliojo nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai nuo 2023-06-30 ir 2023-08-01, kuriais:

 • Papildyta, kad vykstant į kelias valstybes už tą komandiruotės dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis, išskyrus atvejus, kai į kitą valstybę patenkama dėl jungiamojo skrydžio.
 • Papildyta nuostata „kai dalį dienpinigių apmoka renginio organizatorius, darbdavio mokami dienpinigiai kartu su renginio organizatoriaus mokamais dienpinigiais negali būti mažesni už konkrečiai komandiruotei pagal nustatytus dydžius apskaičiuotus dienpinigius”.
 • Padidėjo kai kurioms šalims nustatyti maksimalių dienpinigių dydžiai. 
 • Padidėjo maksimalus vienos dienos dienpinigių Lietuvoje dydis nuo 15 iki 28 eurų.

2023-08-31 įsigaliojo nutarimo Nr. 99 pakeitimai, susiję su komandiruočių sąnaudų atskaitymu iš pajamų valstybės ribas peržengiančių bendrovių, kurios veiks po pertvarkymo ar skaidymo. 

Nuo 2024-01-01 didėjantys MMA ir MVA, turės įtakos nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimams, taip pat neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams.

Jau kurį laiką galioja DK ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebeliko kompensacijų nuo 2023-06-01 už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą.

Besikeičiant reglamentavimui, susijusiam su darbuotojų papildomomis garantijomis komandiruočių ar mobilaus pobūdžio darbo metu, nuolat kyla įvairių praktinio taikymo bei apmokestinimo klausimų:

 • Kokie pagrindiniai skirtumai asmeninių poreikių tenkinimo, komandiruotės darbo apmokestinimo kontekste?
 • Kokie turi būti dokumentai, pagrindžiantys patirtas išlaidas ir kaip juos registruoti apskaitoje?
 • Kaip apskaičiuojami dienpinigiai, kai įsakyme nurodyta, kad komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių?
 • Ar galimas darbuotojo ir darbdavio susitarimas dėl dienpinigių mažinimo?
 • Kokios komandiruotės išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį?
 • Kada reikia susigrąžinti užsienyje sumokėtą PVM?
 • Kaip mokėti įmonės vadovui, kai jis, savo poilsio metu būdamas komandiruotėje ar stažuotėje, dirbo?
 • Ką privalu žinoti apie kelionės laiko apmokėjimą vykstant į/iš užsienio?
 • Kada atsiras prievolė mokėti GPM ir valstybinio socialinio draudimo įmokas užsienyje?
 • Ką daryti, jeigu mokesčiai sumokėti Lietuvoje, o paaiškėja, kad reikėjo mokėti užsienyje?

Šiuos ir kitus aktualius klausimus analizuosime seminare ne tik teoriškai, bet pateiksime ir praktinių išlaidų apskaitymo ir apmokėjimo pavyzdžių.

Temos:

 • Naujausi teisės aktai, reglamentuojantys komandiruotes bei jų apskaitą 2023 m.
 • Neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiai 2023 m.
 • Pavyzdžiai dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje.
 • Sąvokos: asmeninių poreikių tenkinimas, komandiruotė, stažuotė.
 • Asmeninių poreikių tenkinimas ar komandiruotė?
  • Apribojimai vadovams;
  • Valdybų narių, tarybų narių, akcininkų išvykimas į užsienį;
  • Individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių, mažųjų bendrijų narių išvykimas į užsienį;
  • VMI požiūris.
 • Kilnojamojo pobūdžio darbo kompensacijos panaikinimas: kokios galimos alternatyvos?
 • Komandiruotės:
  • Įsakymai dėl komandiruotės: siuntimas, keitimas, nutraukimas ir pratęsimas. Garantijos darbuotojams;
  • Darbo laiko apskaita komandiruotės metu. Darbo grafiko keitimas. Darbas savaitgaliais komandiruotėje. Kai darbuotojas dirba ne visą darbo laiką;
  • Įmonės vadovo darbo laiko apskaita komandiruotės metu;
  • Kelionės laiko sąsaja su darbo laiku;
  • Kelios komandiruotės tuo pačiu laikotarpiu: vieno darbdavio, kelių susijusių darbdavių, kelių nesusijusių darbdavių;
  • Viena komandiruotė į kelias valstybes;
  • Vienos dienos komandiruotė;
  • Kai planuojama komandiruotė daugiau 30 dienų;
  • Kai darbuotojas komandiruotėje susirgo arba buvo sulaikytas;
  • Komandiruotės nukėlimas ir bilietų keitimas;
  • Išvykimas į komandiruotę iš kitos valstybės;
  • Komandiruotė, kai darbuotojas naudoja savo automobilį;
  • Grįžimas iš komandiruotės;
  • Dienpinigių apskaita ir mokėjimas. Dienpinigių apmokestinimas;
  • Kai kitas subjektas komandiruotus darbuotojus išlaiko ir maitina;
  • Kitos komandiruočių išlaidos:
   • Kelionės išlaidos;
   • Gyvenamojo ploto išlaidos;
   • Išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos;
   • Ryšio palaikymo išlaidos;
   • Valiutos keitimo išlaidos;
   • Kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos.
 • Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas. Avansinės apyskaitos parengimas. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka finansinei apskaitai. Valiutos pirkimas ir pardavimas. Atsiskaitymai mokėjimo kortele.
 • Ilgalaikės komandiruotės.
 • Komandiruočių išlaidų registravimas finansinėje apskaitoje.
 • Komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus:

Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė: Mokymų trukmė: 10.00–14.30 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–12.45 val. (pietų pertrauka).

Mokymus veda
Jurgita Navikienė
Jurgita Navikienė – auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė: Profesinė veikla:  UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė. 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija). ŠPPAR viceprezidentė. Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė. „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė. Verslumo skatinimas:  Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.  Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.  Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.  Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus. Švietimas ir konsultavimas:  Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.  Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).
Registracija
Komandiruotės, mobilaus pobūdžio darbas ir asmeninių poreikių tenkinimas
Mokymų kaina: 114 Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 114Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 114Eur (+ PVM)
Taip (kaina su pietumis 114 EUR + PVM) Ne (kaina be pietų 114 EUR + PVM)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.