Žinome, jog darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo vieta, vietoje. Žinome, jog komandiruotės metu paliekamas darbuotojo darbo užmokestis. Žinome ir tai, jog jei darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena (pamaina) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai. Deja, žinių pritrūksta, kai reikia tinkamai įforminti darbuotojo siuntimą į komandiruotę, pagrįsti komandiruotės metu patirtas išlaidas, apskaityti, apskaičiuoti dienpinigius, registruoti komandiruotės išlaidas apskaitoje ir t. t.

2022-07-01 įsigalioja nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius, jeigu mažesni konkretūs dydžiai, diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, numatyti kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte, suderintame su darbuotojo atstovais bei pakeičiantys išmokėjimo tvarką. 

Seime yra užregistruotas DK pakeitimo projektas, kuriuo siūloma panaikinti kompensacijas darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą. Pataisomis numatomas ir pereinamasis laikotarpis iki 2023-01-01, kurio metu darbuotojams būtų sumažintas bazinio darbo užmokesčio kompensacijos dydis.

Taip pat 2023-06-01 turėtų įsigalioti ir VSDĮ pakeitimai,  kuriais siūloma panaikinti nuostatą, numatančią neskaičiuoti valstybinio socialinio draudimo įmokų nuo kompensacijų už išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas lauko sąlygomis arba yra kilnojamojo pobūdžio.

2022-07-01 turėtų įsigalioti aktualios pataisos, o būtent: kelių transporto kodekso bei transporto veiklos pagrindų įstatymo, taip pat ir ANK pakeitimai, susiję su naujos licencijos rūšies atsiradimu, komandiravimo deklaracijomis, vairavimo trukmės viršijimu, transporto priemonių vairuotojų poilsio laiko netinkamu suskirstymu bei mobilių kelių darbuotojų darbo laiko ir jo apskaitos pažeidimais.

Kas yra laikoma komandiruote, kaip yra skaičiuojamas komandiruotės laikas ir kaip ji turi būti įforminama? Ar galimas darbuotojo ir darbdavio susitarimas dėl dienpinigių mažinimo? Kokios komandiruotės išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį? Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, kai vykstama į keletą užsienio valstybių? Kada reikia susigrąžinti užsienyje sumokėtą PVM? Kaip mokėti įmonės vadovui, kai jis, savo poilsio metu būdamas komandiruotėje, dirbo?

Šiuos ir kitus aktualius klausimus analizuosime seminare ne tik teoriškai, bet pateiksime ir praktinių komandiruočių išlaidų apskaitymo ir apmokėjimo pavyzdžių.

Temos:

 • Naujausi teisės aktai, reglamentuojantys komandiruotes bei jų apskaitą 2022 m.
 • Neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiai 2022 m. 
 • Pavyzdžiai dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje.
 • Sąvokos: asmeninių poreikių tenkinimas, komandiruotė, stažuotė, kilnojamojo pobūdžio darbas.
 • Asmeninių poreikių tenkinimas ar komandiruotė?
  • apribojimai vadovams;
  • valdybų narių, tarybų narių, akcininkų išvykimas į užsienį;
  • individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių, mažųjų bendrijų narių išvykimas į užsienį;
  • VMI požiūris.
 • Darbuotojo stažuotė:
  • dokumentacija;
  • apmokėjimas;
  • darbo laiko apskaita.
 • Komandiruotė ar kilnojamojo pobūdžio darbas?
  • kada kurį pasirinkti;
  • dokumentacija;
  • apskaita;
  • apmokestinimas;
  • kilnojamojo pobūdžio darbo įforminimas, apmokėjimas ir dėl jo atsirandančios papildomos išlaidos ir kompensuojamų išmokų dydžiai;
  • apribojimai;
  • VMI požiūris.
 • Komandiruotės:
  • komandiruojamų darbuotojų darbo sąlygos;
  • garantijos komandiruojamiems darbuotojams;
  • įsakymai dėl komandiruotės: siuntimas, keitimas, nutraukimas ir pratęsimas. Garantijos darbuotojams;
  • darbo laiko apskaita komandiruotės metu. Darbo grafiko keitimas. Darbas savaitgaliais komandiruotėje. Kai darbuotojas dirba ne visą darbo laiką;
  • įmonės vadovo darbo laiko apskaita komandiruotės metu;
  • kelionės laiko sąsaja su darbo laiku;
  • kelios komandiruotės tuo pačiu laikotarpiu: vieno darbdavio, kelių susijusių darbdavių, kelių nesusijusių darbdavių;
  • viena komandiruotė į kelias valstybes;
  • vienos dienos komandiruotė;
  • kai planuojama komandiruotė daugiau 30 dienų;
  • kai darbuotojas komandiruotėje susirgo arba buvo sulaikytas;
  • komandiruotės nukėlimas ir bilietų keitimas;
  • išvykimas į komandiruotę iš kitos valstybės;
  • komandiruotė, kai darbuotojas naudoja savo automobilį;
  • grįžimas iš komandiruotės;
  • dienpinigių apskaita ir mokėjimas. Dienpinigių apmokestinimas;
  • kai kitas subjektas komandiruotus darbuotojus išlaiko ir maitina;
  • kitos komandiruočių išlaidos:
   • kelionės išlaidos;
   • gyvenamojo ploto išlaidos;
   • išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos;
   • ryšio palaikymo išlaidos;
   • valiutos keitimo išlaidos;
   • kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos.
 • Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas. Avansinės apyskaitos parengimas. Pirminių dokumentų pateikimas į finansinę apskaitą. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka finansinei apskaitai. Valiutos pirkimas ir pardavimas. Atsiskaitymai mokėjimo kortele.
 • Ilgalaikės komandiruotės.
 • Komandiruočių išlaidų registravimas finansinėje apskaitoje.
 • Komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas.
 • Kilnojamojo pobūdžio darbo išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: