Nuo 2020-07-01 reikės taikyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/957 dėl darbuotojų komandiravimo nuostatų ir garantijų, todėl netrukus nebegalios Vyriausybės nutarimo Nr. 496 „Dėl LR darbo kodekso įgyvendinimo“ nuostatos, susijusios su komandiruotėmis, mobiliuoju darbu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1038 pakeitė Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles.

Nustatyta, kad komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,65, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, mažesnį už minimalųjį valandinį atlygį, padaugintą iš koeficiento 1,65.

Aukščiau paminėtas pakeitimas lemia tai, kad komandiruojamo į užsienį darbuotojo, įskaitant ir vairuotojus, darbo užmokestis turės siekti bent 1,65 MMA, o likusią atlyginimo dalį leidžiama išmokėti neapmokestinamais dienpinigiais. Šios nuostatos netaikomos Lietuvos Respublikos laivo įgulos jūreiviams mokamiems dienpinigiams.

Be to, iš taisyklių išbrauktas 4 punktas, leidęs mokėti dvigubus dienpinigius įmonės vadovui, taip pat individualiosios įmonės savininkui, tikrajam ūkinės bendrijos nariui ar mažosios bendrijos nariui, jeigu individualiojoje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo. Pakeitimas taikomas apskaičiuojant ne tik pelno mokestį, bet ir gyventojų pajamų mokestį.

Tuo atveju, jeigu vadovams komandiruočių dienpinigiai 2019 m. yra didinami 100 proc., rekomenduojame juos išmokėti iki 2019 m. gruodžio 31 d., nes juos bus galima mokėti be GPM ir VSD įmokų. O nuo 2020 m. sausio 1 d. bus neapmokestinami tik įprastinio dydžio išmokėti dienpinigiai, neatsižvelgiant į tai, kurio laikotarpio – 2019 ar 2020 metų – dienpinigius įmonė mokės.

Temos:

 • Sąvokos: komandiruotė, stažuotė, darbas kelyje;
 • Darbuotojo stažuotės apmokėjimas
 • Darbo kelyje įforminimas ir apmokėjimas. Papildomos išlaidos dėl darbo kelyje;
 • Vadovo sprendimas dėl darbuotojo siuntimo. Garantijos darbuotojams;
 • Įsakymai dėl komandiruotės: siuntimas, keitimas, nutraukimas ir pratęsimas;
 • Darbo laiko apskaita komandiruotės metu. Darbo grafiko keitimas. Darbas savaitgaliais komandiruotėje. Kai darbuotojas dirba ne visą darbo laiką;
 • Įmonės vadovo darbo laiko apskaita komandiruotės metu;
 • Kelionės laiko sąsaja su darbo laiku;
 • Kelios komandiruotės to pačiu laikotarpiu: vieno darbdavio, kelių susijusių darbdavių, kelių nesusijusių darbdavių;
 • Viena komandiruotė į kelias valstybes;
 • Vienos dienos komandiruotė
 • Kai planuojama komandiruotė daugiau 30 dienų;
 • Kai darbuotojas komandiruotėje susirgo arba buvo sulaikytas;
 • Komandiruotės nukėlimas ir bilietų keitimas;
 • Išvykimas į komandiruotę iš kitos valstybės;
 • Kai darbuotojas naudoja savo automobilį;
 • Grįžimas iš komandiruotės;
 • Dienpinigių apskaita ir mokėjimas. Dienpinigių apmokestinimas;
 • Kai kitas subjektas komandiruotus darbuotojus išlaiko ir maitina;
 • Kitos komandiruočių išlaidos:
  • Kelionės išlaidos;
  • Gyvenamojo ploto išlaidos;
  • Išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos;
  • Ryšio palaikymo išlaidos;
  • Valiutos keitimo išlaidos;
  • Kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos;
 • Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas. Avansinės apyskaitos parengimas. Pirminių dokumentų pateikimas į buhalterinę apskaitą. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka buhalterinei apskaitai. Valiutos pirkimas ir pardavimas. Atsiskaitymai mokėjimo kortele;
 • Komandiruočių išlaidų registravimas buhalterinėje apskaitoje;
 • Komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas;
 • Darbo kelyje išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas.