Apie mokymų ciklą
 

Pastaraisiais metais aplinkosauginiai reikalavimai Lietuvoje vis griežtėja, vienas teisės akto pakeitimas keičia kitą, o valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdančių institucijų dėmesys tik didėja. Kokia aplinkosauginių problemų kaina ir kaip to išvengti?

Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija kiekvienais metais skelbia patikrinimų planus.

2022-04-01 įsigaliojo įsakymo Nr. AD1-378 pakeitimai, susiję su ūkio subjektų planiniais ir neplaniniais patikrinimais.

Kviečiame Jus į seminarus apie aplinkosauginius patikrinimus ir pasiruošimą jiems. Seminarų metu sužinosite:

 • Ar tikrins?
 • Kada tikrins?
 • Kaip tinkamai pasiruošti?
 • Ko gali klausti?
 • Kada imami mėginiai nedalyvaujant įmonės atstovui?
 • Kaip padaryti, kad išvengtumėte baudų iki 70 000 eurų arba siekiančių 2% gaunamų pajamų?
 • Kada ir kaip greitai inspektorius gali užplombuoti įmonės vartus?

Taip pat aptarsime patikrinimų kontrolinių klausimynų punktus ir skatinsime seminarų metu atsakyti sau į klausimus: reikia, nereikia, turiu, neturiu, darau ar ne?

Temos:

 • Lapkričio 08 d. Pasiruošimas patikrinimams. Atliekų darytojai. (4 ak. val.) Lektorės
  E. Vincevičiūtė ir Ž. Bingelytė
  • Patikrinimų rūšys ir skirtumai
  • Inspektorių teisės ir pareigos
  • Reikalavimai veiklavietei
  • Atliekų laikymas, rūšiavimas ženklinimas
  • Atliekų susidarymo apskaita
  •  Atliekų darytojams aktualių kontrolinių klausimynų patarimas
  • Pasiruošimas patikrinimui
 • Lapkričio 16 d. Pasiruošimas patikrinimams. Gamintojai ir importuotojai. (6 ak. val.) Lektorės E. Vincevičiūtė ir G.Kurmilavičienė
  • Patikrinimų rūšys ir skirtumai
  • Inspektorių teisės ir pareigos
  • Gamintojų ir importuotojų teisės ir pareigos
  • Gamintojams ir importuotojams aktualių kontrolinių klausimynų patarimas
  • Pasiruošimas patikrinimui
 • Lapkričio 18 d. Pasiruošimas patikrinimams. Cheminės medžiagos ir preparatai. (4 ak. val.) Lektorės E. Vincevičiūtė ir Ž. Bingelytė
  • Patikrinimų rūšys ir skirtumai
  • Inspektorių teisės ir pareigos
  • Cheminių medžiagų apskaitos reikalavimai
  • Saugos duomenų lapo reikalavimai
  • Aktualių klausimynų aptarimas
  • Pasiruošimas patikrinimui
 • Lapkričio 24 d. Pasiruošimas patikrinimams. Nuotekos ir aplinkos oro apsauga. (4 ak. val.) Lektorės E. Vincevičiūtė ir G.Kurmilavičienė
  • Patikrinimų rūšys ir skirtumai
  • Inspektorių teisės ir pareigos
  • Paviršinės nuotekos
  • Buitinės nuotekos
  • Gamybinės nuotekos
  • Oro taršos šaltinių inventorizacijos ataskaita
  • Kurą deginantys įrenginiai
  • Aktualių klausimynų aptarimas
  • Pasiruošimas patikrinimui