2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, suteikiantis daug laisvių įmonėms – pereinama nuo valstybinio reguliavimo tam tikrais dokumentų rengimo, vidaus kontrolės priemonių nustatymo, grynųjų pinigų apskaitos ir kt. klausimais, leidžiant patiems ūkio subjektams pasirinkti ir tai įtvirtinti vidaus tvarkose.

Kasos darbas praktiškai nėra valstybės reguliuojamas – liko tik nustatytas grynųjų pinigų apskaitos registras.

Kokius dokumentus sudaryti grynųjų pinigų įplaukų ar išlaidų – tenka spręsti kiekvienai įmonei ir tai įtvirtinti vidaus tvarkoje. Finansų ministerija parengė atmintinę “Dėl grynųjų pinigų operacijų”, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

Techninės sąlygos ir reikalavimai kasos aparatams, kuriuos mokesčių mokėtojai turės naudoti etapais, numatyti Kasos aparatų techninių reikalavimų apraše, patvirtintame VMI 2022-04-27 įsakymu Nr. VA-40.  Nuo 2023-01-01 duomenis į i.EKA teiks įmonės, kurių pajamos 2021 m. viršijo 300 tūkst. eurų.

Atkreiptinas dėmesys, kad VMI yra pateiktas kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas, kuris yra nuolat papildomas bei atnaujinamas. 

2022-11-01 įsigalioja Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisos, kuriomis bus griežčiau ribojami asmenų tarpusavio mokėjimai grynaisiais pinigais.

Seminaro metu aptarsime grynųjų pinigų judėjimo įforminimą, įtraukimą į registrus ir vidaus kontrolės priemones grynųjų pinigų apskaitai.

Temos:

1 dalis. VMI projektų valdymo skyriaus vyriausiasis projektų vadovas Žilvinas Germanavičius (10:00-10:30 val.)

 • i.EKA projekto eiga.
 • i.EKA teikiamos e-paslaugos.
 • Kasos aparatų techniniai reikalavimai.

2 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (10:30-14:30 val.)

 • Grynųjų pinigų apskaitos reglamentavimas LR Finansinės apskaitos įstatyme.
 • Grynųjų pinigų apskaitos dokumentai ir jų rekvizitai:
  • EKA kvitas;
  • Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitai;
  • Kasos pajamų ir išlaidų orderiai;
  • Laisvos formos pinigų apskaitos dokumentai.
 • Atskaitingų asmenų apskaitos reglamentavimas – būtinybė parengti įmonės vidaus tvarką.
 • Grynųjų pinigų apskaitos registras. Jo pildymo tvarka.
 • Kasos aparatų techniniai pakeitimai, susiję su i.EKA.