Supažinsite su kapinių apskaitos tvarkos ypatumais, veiklą reglamentuojančių norminių aktų pakeitimais, pagerinsite praktinius įgūdžius rengiant deklaracijas ir finansines ataskaitas.

Seminaro dalyviai sužinos:

 • Kapinių apskaitos tvarkymo ypatumus (kapų administravimo, tvarkymo, apželdinimo, priežiūros).
 • Kaip apskaičiuoti gautas lėšas: paramą, finansavimą, pajamas.
 • Turto, sąnaudų ir pajamų apskaitos ypatumus.
 • Kaip taisyti praėjusių laikotarpių klaidas.
 • Kaip planuoti ir apskaityti darbuotojų darbo laiką. Kaip apmokėti už darbą ir paslaugas.


Temos:

 • Kapinių veiklos reglamentavimas.
 • Leidimų laidoti, antkapių statinių statybai ir kapavietės sutvarkymui apskaita. Žemės apskaita.
 • Medžių, esančių kapinių teritorijoje, priežiūros ir šalinimo apskaita. Apželdinimas. Teritorijos aptvėrimas, apšvietimas ir valymas. Laidojimo vietų tvarkymas.
 • Darbuotojų darbo užmokestis, socialinis aprūpinimas ir socialinis draudimas.
 • Naujos kapinės, kapinių panaikinimas. Neveikiančios, riboto laidojimo, veikiančios kapinės. Konfesinės kapinės. Kapinių įrengimas. Kapo ramybės laikotarpis.
 • Gaunamas finansavimas, pajamos. Gauta parama ir jos deklaravimas.
 • Apskaitos korespondencijos pagal VAS ir VSAFAS. Finansinės atskaitomybės parengimas. Duomenų įkėlimas į VSAKIS.