Kaip suplanuoti ir atlikti tokį veiklos auditą, kurio rezultatai prisidės prie organizacijos veiklos tobulinimo? Kaip užtikrinti, kad audito įžvalgos būtų priimtos ir suprastos?

Nors veiklos auditas egzistuoja jau pakankamai seniai, tačiau iki dabar susiduriama su iššūkiais tiek jį planuojant, tiek atliekant, tiek vertinant jo rezultatus. Ir tai visiškai suprantama, nes atliekant vidaus auditą reikia priimti daugybę sprendimų, kurių kiekvienas gali lemti vienokį ar kitokį audito rezultatą.

Ką vertinsime:

 • Sistemą – kaip kažkas veikia?
 • Rezultatą – ar jis buvo pasiektas?
 • Problemą – kodėl ji atsirado?

Kokį kriterijų naudosime:

 • Ekonomiškumo – ar su mažiau galima padaryti tiek pat?
 • Efektyvumo – ar galima geriau panaudoti turimus išteklius?
 • Rezultatyvumo – ar pasiekėme nustatytus tikslus?

Seminaro metu nagrinėsime veiklos audito tikslą uždavinius, pagrindinius principus, analizuosime kaip tinkamai suplanuoti ir atlikti vidaus auditą, kaip pateikti jo rezultatus. Taip pat aptarsime ir sritį reglamentuojančius įstatymus bei kitus teisės aktus, naujausias institucijų teikiamas rekomendacijas ir išaiškinimus.

Temos:

 • Lektorės ir dalyvių prisistatymas, lūkesčių aptarimas, mokymosi tikslai ir uždaviniai.
 • Veiklos audito esmė, tikslas, uždaviniai.
 • Audito planavimas ir rizikų vertinimas.
 • 3E – ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimas.
 • Audito rezultatų parengimas ir pateikimas.
 • Kitos galimos veiklos audito kryptys (ekologija, socialinė atsakomybė, teisėtumas, kt.)
 • Praktinių pavyzdžių analizė ir būdai užtikrinti efektyvų veiklos audito atlikimą.