Finansų kontrolė – tai bet kurios organizacijos valdymo ir veiklos efektyvumo pagrindas. Ji apima procedūras ir politikas, kurios padeda užtikrinti finansinių išteklių planavimą, paskirstymą ir panaudojimą. Efektyvios finansų kontrolės sukūrimas ir palaikymas nėra lengva užduotis, kuri tik pasunkėja, kai susiduriama su viešajam sektoriui tenkančiais iššūkiais, pvz.:

Seminaro metu ieškosime atsakymo kaip efektyviai kontroliuoti finansus viešajame sektoriuje, kaip suderinti dažnai trumpus terminus, norą pasiekti gerą rezultatą ir turimų išteklių ribotumą, analizuosime praktinius pavyzdžius ir aptarsime pagrindines viešojo sektoriaus finansų kontrolės rizikas. Taip pat aptarsime ir sritį reglamentuojančius įstatymus bei kitus teisės aktus, naujausias institucijų teikiamas rekomendacijas ir išaiškinimus.

Temos:

 • Lektorės ir dalyvių prisistatymas, lūkesčių aptarimas, mokymosi tikslai ir uždaviniai.
 • Finansų kontrolės esmė, tikslas, uždaviniai.
 • Pagrindiniai finansų kontrolės žingsniai ir kiekvieno iš jų aptarimas:
  • Esamos būklės įvertinimas;
  • Finansinių neatitikimų aptikimas ir ištaisymas;
  • Pagrindinių procedūrų ir politikų rengimas ir atnaujinimas;
  • Praktinė procesų peržiūra ir tobulinimas;
  • Biudžetų rengimas ir skirtingų scenarijų numatymas.
 • Finansų kontrolės įgimti apribojimai darbas su jais.
 • Priemonės kaip galima sukurti efektyvią finansų kontrolę savo organizacijoje.
 • Praktinių pavyzdžių analizė ir pritaikymas dalyvių organizacijose.