2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, kuris yra ne vienintelis pakeistas finansinę apskaitą reglamentuojantis teisės aktas.

Naujosios redakcijos įstatymas turi įtakos finansinei apskaitai bei metinių finansinių ataskaitų sudarymui. Naujai priimti reglamentai – įstatymai, LR Vyriausybės nutarimai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai paliečia ir kasdienes ūkines operacijas – nuo pirminių dokumentų išrašymo iki apskaitos registrų.

Atkreiptinas dėmesys, kad Finansų ministerija parengė atmintinę „Dėl pelno nesiekiančių subjektų, kurioje pateikiamos įžvalgos dėl atskaitomybės rengimo reikalavimų, bei „Dėl grynųjų pinigų operacijų, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

Finansų ministerija yra parengusi nutarimo ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo” projektą, nustatantį inventorizacijos tvarką: objektą, periodiškumą, atlikimą ir įforminimą, taikomą viešojo sektoriaus subjektams.

Kaip konkrečioje įstaigoje subalansuoti atsakomybes, kad apskaitos darbuotojai gebėtų suvaldyti procesus, nes kai kurių privalomų tvarkų, kurios buvo nustatytos LR Vyriausybės, nebeliko? Kokius iki šiol galiojusius lokalius teisės aktus – apskaitos politiką, atskirų ūkinių operacijų reglamentus galime panaudoti ir po įvykusių pakeitimų, o kokius reikėtų atnaujinti? Kam tenka atsakomybė už naudojamų tvarkų atnaujinimą?

Temos

  • Pareigybių struktūros ir pareigybių aprašymų atnaujinimas.
  • Naujų tvarkų parengimas: inventorizacijų, darbo apmokėjimo, komandiruočių, papildomų išmokų, grynųjų pinigų judėjimo, apskaitos registrų.
  • Veiklos kontrolės taisyklių atnaujinimas.
  • Finansinės analizės poreikio nustatymas.