Finansinių ataskaitų skaitymas gali atskleisti privataus sektoriaus finansinę padėtį, ir padėti įžvelgti silpnąsias ir stipriąsias verslo puses. 

Pasikeitus Nemokumo įstatymui, buvo išplėsta ir juridinio asmens nemokumo samprata, o vadovams atsirado įpareigojimas sekti įmonės nemokumo tikimybę, nes jiems gali tekti atsakyti asmeniniu turtu už žalą kreditoriams.

Seminaro metu išmoksite skaityti bei atlikti privataus sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinio analizę: 

 • Kas sudaro finansinių ataskaitų rinkinį?
 • Kaip ir kuo ataskaitos susijusios tarpusavyje?
 • Įvertinti turimą ilgalaikį turtą ir peržiūrėti jo nusidėvėjimo normatyvus.
 • Įvertinti nuvertėjusias atsargas ir beviltiškas skolas.
 • Įvertinti ar nuosavas kapitalas nėra neigiamas ar nemažesnis nei pusę įstatinio kapitalo.
 • Ką parodo įmonės rezultatas?
 • Kokia yra ataskaitų skaitymo nauda? 

Seminaras skirtas supažindinti įmonių bei padalinių vadovus su finansinių ataskaitų analizavimu bei informacijos panaudojimu priimant verslo sprendimus, kurių pagalba galima pasiekti didesnį veiklos efektyvumą.

Temos:

 • Pusiausvyra skaičiuose.
 • Kodėl balansas laikomas pagrindine finansine ataskaita?
 • Pelno (nuostolių) ataskaitos skaičių reikšmingumas balansui, veiklos analizei.
 • Pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas.
 • Konsoliduotų finansinių ataskaitų informacija.