2022-05-01 įsigaliojęs naujos redakcijos LR Finansinės apskaitos įstatymas suteikė daug laisvių įmonėms – pereinama nuo valstybinio reguliavimo tam tikrais dokumentų rengimo, vidaus kontrolės priemonių nustatymo, grynųjų pinigų apskaitos ir kt. klausimais, leidžiant patiems ūkio subjektams pasirinkti ir tai aprašyti vidaus tvarkose. Kaip tinkamai sukurti vidaus kontrolės tvarkas ir jas aprašyti? Tačiau kitu klausimu – kai renkamasi kas tvarkys apskaitą – atsiranda netgi rekomendacijos vadovui.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022-03-31 AVNT patvirtino ir paskelbė „Vidaus kontrolės organizavimas“ rekomendaciją, kuria siekia padėti nustatyti vidaus kontrolės priemones, susijusias su įmonės finansinės apskaitos organizavimu ir tvarkymu, ir sumažinti galimas rizikas bei išvengti klaidų.  Paskelbta ir „Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“ rekomendacija, kurioje numatyti kriterijai, galintys vadovui padėti pasirinkti kompetentingą asmenį įmonės finansinei apskaitai tvarkyti.

2022-06-28 AVNT patvirtino ir paskelbė ,,Apskaitos registrų ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimas, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas” rekomendaciją. 

Finansų ministerija parengė atmintinę “Dėl grynųjų pinigų operacijų”, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

Dėl priimto naujojo FAĮ, nuo 2022-05-01 panaikinti ilgą laiką galioję ir nusistovėję teisės aktai, kuriais vadovaudamiesi tvarkėme apskaitą:

Svarbu paminėti, kad 2022-11-01 įsigalioja Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisos, kuriomis bus griežčiau ribojami asmenų tarpusavio mokėjimai grynaisiais pinigais. Nuo minėtos datos turėtų įsigalioti ir ANK pakeitimo projektas, kuriame siūloma įtvirtinti atsakomybę už atsiskaitymų, kitų mokėjimų grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimus.

Šis seminaras skirtas naujų vidaus tvarkų sukūrimo rekomendacijoms aptarti. Taip pat supažindinti kaip buvo pakeisti tam tikri teisės aktai, susiję su apskaitos tvarkymu.

Temos:

 • Valstybinis reguliavimas:
  • Rekomendacijos dėl apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimo;
  • Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimo akto, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas, pavyzdinę forma;
  • Finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties pavyzdinė forma.
 • Įmonės vidaus tvarkos:
  • Kaip efektyviai jas parengti?
  • Vidaus kontrolės tvarka, remiantis rekomendacijomis dėl vidaus kontrolės organizavimo;
  • Inventorizacijos tvarka;
  • Apskaitos paslaugų kokybės kontrolės tvarka, remiantis rekomendacijomis apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams dėl apskaitos paslaugų teikimui taikomos darbo organizavimo ir kontrolės tvarkos;
  • Grynųjų pinigų judėjimo apskaitos tvarka;
  • Atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka;
  • Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo tvarka.
 • Keičiamų teisės aktų apžvalga:
  • LFAS pelno nesiekiantiems vienetams;
  • VAS keitimas į LFAS;
  • Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų taikymo tvarka;
  • Ekonominę veiklą vykdančių gyventojų apskaitos tvarka.