Pastaraisiais metais esamos ir planuojamos ūkinės veiklos vykdytojai susiduria su vis didesniais iššūkiais – aplinkosauginiai reikalavimai Lietuvoje vis griežtėja, vienas teisės akto pakeitimas keičia kitą, o valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdančių institucijų dėmesys tik didėja.

Seime yra užregistruotas aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo projektas, kuriame siūloma nustatyti pareigą planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui iki organinius tirpiklius naudojančio įrenginio įregistravimo atlikti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras. Taip pat nustatyti, kad OTN įrenginyje veikla būtų vykdoma pagal sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nustatytas sąlygas.

Pakeitimai nuo 2022 m.:

Seminare glaustai apžvelgsime planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) proceso žingsnius. Patarsime, į ką reikėtų atsižvelgti planuojant ūkinę veiklą bei siekiant sumažinti riziką, kad planuojama ūkinė veikla nebūtų įvertinta kaip neleistina. Pasidalinsime svarbiausiomis įžvalgomis ir patarimais, ką svarbiausia reikia žinoti apie aplinkosauginius patikrinimus.

Temos:

  • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Kam jis yra privalomas?
  • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesas trumpai.
  • Tinkamas planuojamos ūkinės veiklos planavimas.
  • Pasirengimas aplinkosauginiams patikrinimams.
  • Kaip elgtis aplinkosauginio patikrinimo metu?
  • Aplinkosauginių patikrinimų pamokos.
  • Aplinkosaugos institucijų taikomos poveikio priemonės, jų vykdymas, apskundimo galimybės.