2022-08-01 įsigaliojo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos įstatyme įpareigoti asmenys atsižvelgia ar informacija yra pateikta į posistemį JANGIS bei pateiktos informacijos tikrumą. Nepateikus naudos gavėjų duomenų, gali būti taikomos ne tik finansinės, bet ir veiklos apribojimo sankcijos.

Teikti tikslią informaciją įpareigoja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, kuriuo įgyvendinama ES direktyva 2015/849, o instrumentas tai padaryti – naudos gavėjų posistemis JANGIS. Gana plačiai viešojoje erdvėje pristatyta naudos gavėjų registravimo sistema, tačiau daliai verslo atstovų kyla klausimų ir trikdžių:

 • Kaip nustatyti naudos gavėją ir kurio fizinio asmens duomenis reikia nurodyti?
 • Kokią informaciją apie fizinį asmenį reikia pateikti, kai akcininkas yra užsienietis? 
 • Kaip pasirinkti tinkamą kontrolės būdą, kuriuo naudos gavėjas kontroliuoja juridinį asmenį? 
 • Kas juridinio asmens vardu turi teisę teikti duomenis? 
 • Kokie yra duomenų pateikimo terminai? 
 • Kokios pasekmės ir galima atsakomybė nepateikus duomenų? 

Seminaro metu lektorė analizuos su kokiomis problemomis ir klaidomis dažniausiai susiduriama praktikoje ir pasidalins patarimais kaip jų išvengti. 

Temos:

 • JADIS ir JANGIS teisinis reglamentavimas.
 • Subjektai, privalantys teikti duomenis.
 • Naudos gavėjo nustatymas.
 • Informacija, kurią reikia teikti JADIS ir JANGIS.
 • Terminai.
 • Atsakomybė ir kitos pasekmės.
 • Praktinė dalis: darbas su JADIS ir JANGIS.