Informacinių technologijų įmonės šiuo metu „ant bangos“. Jų vis daugėja, nes veiklos pelningumas neabejotinas. Tačiau ne mažiau iššūkių ir rizikos gali kelti „nesutvarkytos“ mokesčių ir apskaitos problemos. O probleminių klausimų rastume dažnoje IT įmonėje. Todėl verta susitikti ir aptarti Jums rūpimus klausimus, apie kuriuos gal net nesusimąstėte. Seminaro programa parengta, atsižvelgiant į naujausią VMI tikrinimų praktiką, todėl yra aktuali ne tik IT įmonių buhalteriams, bet ir vadovams – kokių ūkinių operacijų reikia vengti ar atsisakyti, kad neatsidurtumėte nepatikimų mokesčių mokėtojų sąraše. Taip pat nuo 2020-09-18 yra pakeistas MAĮ straipsnio dėl mokesčių permokos įskaitymo ir grąžinimo VMI komentaras.

Temos:

 

 • Informacinių technologijų įmonių specifika ir probleminiai klausimai. 
 • Finansinė apskaita informacinių technologijų veiklą vykdančiose įmonėse pagal VAS. Apskaitos politikos pasirinkimo galimybės, peržiūra ir keitimas. 
 • Pajamų ir sąnaudų pripažinimo problematika. 
 • Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos. 
 • Veiklos finansavimo alternatyvos. Pelno paskirstymas. 
 • Prievolės dėl iMAS – i-SAF, i-VAZ, SAF-T. Pranešimai mokesčių administratoriui apie sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis. 
 • Nepatikimi mokesčių mokėtojai: kaip juo netapti? 
 • Informacinių technologijų veiklą vykdančių įmonių mokesčių apskaičiavimo ypatumai: 
  • Pelno mokestis: 2020 m. naujienos ir probleminių situacijų apžvalga. Mokestis prie pajamų šaltinio;
  • Pridėtinės vertės mokestis. Elektroninių paslaugų apmokestinimo niuansai;
  • Gyventojų pajamų mokestis. Rizika dėl nelegalių darbuotojų, kai perkamos paslaugos iš individualią veiklą vykdančių asmenų. 2020 m. mokesčių pakeitimų įtaka gyventojų pajamų apmokestinimui. Progresiniai mokesčiai: kas žinotina darbdaviui ir mokesčius išskaičiuojančiam asmeniui?
  • Kiti mokesčiai:
   • nekilnojamojo turto mokestis;
   • aplinkos teršimo mokestis – prievolės dėl GPAIS.
 • Mokesčių lengvatos informacinių technologijų įmonėse. 
 • Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje. 
 • Finansinės atskaitomybės procesas: pagrindiniai principai ir finansinių ataskaitų teikimas Juridinių asmenų registrui. 
 • Finansinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo kūrybiniai aspektai.