Kiekvienos privačios ar viešosios investicinės idėjos finansavimui pritraukti būtina mokėti kvalifikuotai parengti investicijų projektą, pagrįsti visas jos sudėtines dalis. Be to, investicijų projektas turi būti ne tik tinkamai parengtas, bet ir pagrįstas remiantis visuotinai pripažintais sąnaudų ir naudos vertinimo principais. Viešieji projektai dažnu atveju negeneruoja tiesioginės finansinės grąžos, todėl reikia nustatyti netiesioginius socialinius ir ekonominius kintamuosius, kurie investicijų projektą gali veikti tiek teigiamai (papildomos darbo vietos), tiek neigiamai (didėjantys išmetimai į atmosferą). Ne mažiau svarbi dedamoji – tinkamas investicijų projekto įgyvendinimo valdymas. Mokėti kvalifikuotai parengti, įvertinti bei valdyti investicijų projektą yra svarbu mokėti tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus specialistams, vadovams, konsultantams.

Seminaro metu teorija derinama su praktika, dalyviai praktiškai mokomi parengti investicijų projektą, atlikti jų finansų bei socialinę-ekonominę, taip pat rizikos ir jautrumo analizę, taikyti skirtingus investicijų projektų valdymo metodus bei technikas.

Po mokymų dalyviai gebės:

 • Remiantis geriausia praktika bei rekomendacijomis tinkamai parengti bei pagrįsti investicijų projektą;
 • Parengti pagrįstas investicijų projekto vertinimo prielaidas;
 • Atlikti investicijų projekto finansinę analizę;
 • Atlikti investicijų projekto socialinę-ekonominę analizę;
 • Atlikti investicijų projekto rizikos ir jautrumo analizę;
 • Taikyti visuotinai pripažintus projektų valdymo metodus bei technikas.

Temos:

 • Projekto identifikavimas.
 • Investicinio projekto dalys bei jų rengimas.
 • Pagrindinės klaidos rengiant investicinius projektus.
 • Vertinimo prielaidos, etapai, metodai.
 • Finansinis, socialinis-ekonominis vertinimas.
 • Projekto jautrumo analizė, rizikos vertinimas bei valdymas.
 • Investicinio projekto valdymo pagrindai (gyvavimo ciklas, valdymo procesai, suinteresuotos šalys).