Investicijų į kitus subjektus apskaita yra viena iš sudėtingiausių finansinės apskaitos sričių. Dažnai daroma klaidų apskaičiuojant ir registruojant apskaitoje nuosavybės metodo įtaką, bendrovių įstatinio kapitalo didinimą ar mažinimą, dividendų išmokėjimą, dotacijų perdavimą.

Nuo 2021 metų pasikeitė 14-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Jungimai ir investicijos į asocijuotus subjektus“ nuostatos dėl dotacijų kontroliuojamoms bendrovėms apskaitos.

Seminaro metu bus analizuojami praktiniai investicijų į ne viešojo sektoriaus subjektus apskaitos aspektai.

Temos:

  • Investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus samprata. Reikšmingos įtakos ir lemiamo poveikio nustatymo požymiai.
  • Investicijos įvertinimas pirminio pripažinimo metu. Investicijos į naujai steigiamus ir jau veikiančius ne viešojo sektoriaus subjektus. Investuotojui tenkančios grynojo turto dalies, prestižo ir mažumos dalies nustatymas.
  • Investicijų vertinimas ir apskaita po pirminio pripažinimo. Nuosavybės metodo taikymas. Dotacijų apskaita.
  • Dividendų apskaita. Bendrovių įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais ir iš bendrovės lėšų. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas nuostoliams padengti ir laisvų lėšų išmokėjimui akcininkams.
  • Valstybės ir savivaldybės įmonių savininko ir turtą, kuris gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimo ir mažinimo apskaita.
  • Investicijų nuvertėjimo, perdavimo kitiems subjektams, pardavimo ir subjektų likvidavimo apskaita.