Individuali įmonė (toliau – IĮ)  yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad už šios įmonės neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu. Ši juridinio asmens forma, kaip ir visos, turi savo privalumų ir trūkumų. Pavyzdžiui, nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui (palyginimui – UAB minimalus įstatinis kapitalas yra 2500 Eur), apskaitą gali tvarkyti pats įmonės savininkas, nuostatuose pasirinktinai numatoma ar bus sudaroma finansinė atskaitomybė. Kita vertus  –  IĮ savininku gali būti tik vienas asmuo, o tinkama buhalterinė apskaita bei apmokestinimas reikalauja gilių žinių.

Apie IĮ mokesčių ir apskaitos ypatumus plačiau seminare su mokesčių ir apskaitos eksperte N. Kobzeviene.

Temos:

 • Reikalavimai buhalterinės apskaitos informacijai. Pinigų principas ir kaupimo principas. Licencijuojamos veiklos vykdymas.
 • Apskaitos vadovas. Sąskaitų planas. Apskaitos dokumentai ir registrai.
 • Savininko įnašo ir naudojamo ilgalaikio turto apskaita.
 • Savininkui priklausančių patalpų naudojimas įmonės veikloje.
 • Savininko iš įmonės gaunamų pajamų apskaita ir apmokestinimas.
 • Savininko savarankiškas pensijos kaupimas.
 • Samdomų darbuotojų išlaikymas, jiems išmokamų lėšų apmokestinimas:
  • Darbo užmokesčio;
  • Komandiruotpinigių;
  • Draudimo;
  • Asmeninio turto naudojimo kompensacijos.
 • Personalo valdymo tvarkų parengimas.
 • Pajamų apskaita.
 • Sąnaudų apskaita.
 • Dotacijų, subsidijų apskaita.
 • PVM ir pelno mokesčio apskaita.
 • Atsargų apskaita.
 • Savininko pajamų apmokestinimas likviduojant įmonę.