Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, už kurio prievoles savo turtu atsako įmonės savininkas. Ši juridinio asmens forma, kaip ir visos, turi savo privalumų ir trūkumų. Pavyzdžiui, nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui, paprasta išsiimti pelną, apskaitą gali tvarkyti pats įmonės savininkas. Taip pat, priklausomai nuo pasirinkimo, individualios įmonės gali nerengti finansinės atskaitomybės, jeigu tai nustatyta jos nuostatuose. Kita vertus – IĮ savininku gali būti tik vienas asmuo, o tinkama buhalterinė apskaita bei apmokestinimas reikalauja gilių žinių.

IĮ rengdamos finansinę atskaitomybę susiduria su įvairiais apskaitos ir mokestiniais klausimais:

 • Kokios sąnaudos priskiriamos individualių įmonių leidžiamiems ir neleidžiamiems atskaitymams?
 • Kaip apmokestinamos individualios įmonės savininko iš įmonės išimtos lėšos?
 • Kaip pildomos mokesčių deklaracijos ir rengiama finansinė atskaitomybė?
 • Kokiais atvejais IĮ privalo rengti ir pateikti finansines ataskaitas registro tvarkytojui?

Jei pasinaudojote valstybės paramos priemonėmis dėl ekstremaliosios padėties eliminavimo, atkreipkite dėmesį į gautos paramos panaudojimą ir parodymą finansinėse ataskaitose. Kokiais atvejais paramą gali tekti grąžinti?

Seminaro metu bus išnagrinėti naujausi mokesčių ir apskaitos teisės aktų pakeitimai:

Jau dabar svarbu įsivertinti ir planuoti, kokius pokyčius privalėsime įgyvendinti.

Temos:

 • Reikalavimai buhalterinės apskaitos informacijai. Pinigų principas ir kaupimo principas.
 • Apskaitos politika. Sąskaitų planas. Apskaitos dokumentai.
 • Savininko įnašo ir naudojamo ilgalaikio turto apskaita.
 • Savininkui priklausančių patalpų naudojimas įmonės veikloje.
 • Savininko iš įmonės gaunamų pajamų apskaita ir apmokestinimas.
 • Savininko savarankiškas pensijos kaupimas.
 • Samdomų darbuotojų išlaikymas, jiems išmokamų lėšų apmokestinimas:
  • Darbo užmokesčio;
  • Komandiruotpinigių;
  • Draudimo;
  • Asmeninio turto naudojimo kompensacijos.
 • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui.
 • Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos.
 • Kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir budėjimą? Kaip šiuos nukrypimus derinti tarpusavyje?
 • Pajamų apskaita.
 • Sąnaudų apskaita.
 • Dotacijų, subsidijų apskaita.
 • PVM ir pelno mokesčio apskaita.
 • Nekilnojamojo turto mokestis.
 • Atsargų apskaita.
 • Savininko pajamų apmokestinimas likviduojant įmonę.