Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, už kurio prievoles savo turtu atsako įmonės savininkas. Ši juridinio asmens forma, kaip ir visos, turi savo privalumų ir trūkumų. Pavyzdžiui, nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui, paprasta išsiimti pelną, apskaitą gali tvarkyti pats įmonės savininkas. Taip pat, priklausomai nuo pasirinkimo, individualios įmonės gali nerengti finansinės atskaitomybės, jeigu tai nustatyta jos nuostatuose. Kita vertus – IĮ savininku gali būti tik vienas asmuo, o tinkama finansinė apskaita bei apmokestinimas reikalauja gilių žinių.

IĮ rengdamos finansinę atskaitomybę susiduria su įvairiais apskaitos ir mokestiniais klausimais:

 • Kokios sąnaudos priskiriamos individualių įmonių leidžiamiems ir neleidžiamiems atskaitymams?
 • Kaip apmokestinamos individualios įmonės savininko iš įmonės išimtos lėšos?
 • Kaip pildomos mokesčių deklaracijos ir rengiama finansinė atskaitomybė?
 • Kokiais atvejais IĮ privalo rengti ir pateikti finansines ataskaitas registro tvarkytojui?

Atkreiptinas dėmesys, kad Finansų ministerija parengė “Dėl pelno siekiančių subjektų” atmintinę, kurioje pateikiamos įžvalgos atskaitomybės rengimo reikalavimams, o taip pat ir “Dėl grynųjų pinigų operacijų”, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

Jei pasinaudojote valstybės paramos priemonėmis dėl ekstremaliosios padėties eliminavimo, atkreipkite dėmesį į gautos paramos panaudojimą ir parodymą finansinėse ataskaitose. Kokiais atvejais paramą gali tekti grąžinti?

Seminaro metu bus išnagrinėti naujausi mokesčių ir apskaitos teisės aktų pakeitimai ar jų projektai:

 • 2022-05-01 įsigaliojęs naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeitęs daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą.
 • 2022-05-01 įsigalioję nutarimo Nr. 780 pakeitimai, reglamentuojantys apskaitos dokumentus. Pakeistas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas.
 • 2022-05-01 įsigalioję įsakymo Nr. 178 pakeitimai, kuriais nauja redakcija išdėstytos įregistravimo ir išregistravimo PVM mokėtoju FR0518, FR0619 ir FR0730 formos bei panaikinta FR0388 forma.
 • 2022-07-01 įsigalioja nutarimo Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius, jeigu mažesni konkretūs dydžiai, diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, numatyti kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte, suderintame su darbuotojo atstovais bei pakeičiantys išmokėjimo tvarką.
 • 2022-02-04 įsigaliojo įsakymo „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimai, aktualūs individualioms įmonėms ir jų savininkams. Siekiant teisinio aiškumo pataisomis reglamentuojamos pajamos, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos, duomenų teikimo ypatumai bei jų įrašymas į registrą. Pakeitimais naujai įtvirtinta minimali suma, kuriai esant SAV pranešimas nėra teikiamas.
 • 2023-01-01 turėtų įsigalioti PVM įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo patikslinamas bendras susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimas, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtoju riba.
 • Seime yra užregistruotas sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma atsisakyti nuostatos dėl PSD fondo biudžetui padarytos žalos, kurią turi atlyginti įmokų nesumokėję draudžiamieji asmenys.
 • 2022-06-01 įsigalioja įsakymo Nr. V-303 pakeitimai, kuriais naikinami šiuo metu galiojantys įmokų kodai ir nustatomas vienas bendras įmokų kodas individualią veiklą vykdantiems, individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems bei verslo liudijimus turintiems asmenims.

Jau dabar svarbu įsivertinti ir planuoti, kokius pokyčius privalėsime įgyvendinti.

Temos:

 • Reikalavimai finansinės apskaitos informacijai. Pinigų principas ir kaupimo principas.
 • Apskaitos politika. Sąskaitų planas. Apskaitos dokumentai.
 • Savininko įnašo ir naudojamo ilgalaikio turto apskaita.
 • Savininkui priklausančių patalpų naudojimas įmonės veikloje.
 • Savininko iš įmonės gaunamų pajamų apskaita ir apmokestinimas.
 • Savininko savarankiškas pensijos kaupimas.
 • Samdomų darbuotojų išlaikymas, jiems išmokamų lėšų apmokestinimas:
  • Darbo užmokesčio;
  • Komandiruotpinigių;
  • Draudimo;
  • Asmeninio turto naudojimo kompensacijos.
 • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui.
 • Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos.
 • Kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir budėjimą? Kaip šiuos nukrypimus derinti tarpusavyje?
 • Pajamų apskaita.
 • Sąnaudų apskaita.
 • Dotacijų, subsidijų apskaita.
 • PVM ir pelno mokesčio apskaita.
 • Nekilnojamojo turto mokestis.
 • Atsargų apskaita.
 • Savininko pajamų apmokestinimas likviduojant įmonę.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: