Nuo ko pradėti naujai sukurtos individualios įmonės apskaitą? Kas turi tvarkyti buhalterinę apskaitą ir aplinkosauginę apskaitą? Kaip tvarkyti apskaitą ir optimizuoti apskaitos procesus? Svarbiausius apskaitos klausimus aptarsime seminaro metu.

 

 • Reikalavimai buhalterinės apskaitos informacijai. Pinigų principas ir kaupimo principas. Licencijuojamos veiklos vykdymas.
 • Apskaitos politika. Sąskaitų planas. Apskaitos dokumentai ir registrai.
 • Savininko įnašo ir naudojamo ilgalaikio turto apskaita.
 • Savininkui priklausančių patalpų naudojimas įmonės veikloje.
 • Savininko iš įmonės gaunamų pajamų apskaita ir apmokestinimas.
 • Savininko pensinis kaupimas.
 • Samdomų darbuotojų išlaikymas, jiems išmokamų lėšų apmokestinimas:
 • Darbo užmokesčio;
 • Komandiruotpinigių;
 • Draudimo;
 • Dovanų;
 • Asmeninio turto naudojimo kompensacijos;
 • Autorinių darbų;
 • Personalo valdymo tvarkų parengimas.
 • Pajamų apskaita.
 • Sąnaudų apskaita.
 • Dotacijų, subsidijų, projektinių lėšų apskaita.
 • PVM ir pelno mokesčio apskaita.
 • Ilgalaikio turto apskaita.
 • Pinigų apskaita.
 • Atsargų apskaita.
 • Kuro apskaita ir aplinkos taršos mokesčio apskaita ir deklaravimas.
 • Pakuočių ir kitų apmokestinamųjų gaminių bei atliekų apskaita ir deklaravimas. Veiksmai GPAIS sistemoje.