Mokymai yra orientuoti į įmonių buhalterius, finansininkus, įmonių vadovus, investuotojus ir kitus įmonių finansinių rezultatų analize besidominčius asmenis. Seminaro metu dalyviai išmoks:


- Skaityti įmonių finansines ataskaitas ir interpretuoti pateiktus duomenis;
- Atlikti pagrindinių finansinių rodiklių skaičiavimus;
- Analizuoti įmonių finansinius rodiklius ir palyginti juos su panašių įmonių rodikliais;
- Daryti išvadas apie įmonės pelningumo, likvidumo, mokumo, veiklos efektyvumo situaciją;
- Nustatyti įmonių vertę.

 

Temos:
• Įvadas į finansinę analizę;
• Finansinių ataskaitų duomenų interpretavimas;
• Pelningumo rodiklių analizė;
• Likvidumo rodiklių analizė;
• Mokumo rodiklių analizė;
• Veiklos efektyvumo rodiklių analizė;
• Kapitalo struktūros rodiklių analizė;
• Įmonės vertės nustatymas.