Ilgalaikio turto apskaita dažnai laikoma kaip nekelianti didesnių sunkumų. Tačiau paanalizavus detaliau, tenka pripažinti, kad klaidų tiek finansinėje apskaitoje, tiek ir apskaičiuojant mokesčius, pasitaiko vos ne kiekvienoje įmonėje. Labiausiai paplitusios klaidos – neteisingas ilgalaikio turto grupavimas, netinkamai nustatyti nusidėvėjimo ar amortizacijos normatyvai, klaidos, apskaičiuojant mokesčius.

Šis seminaras naudingas ir jau pažengusiems finansinę apskaitą tvarkantiems asmenims prisiminti fundamentines tiesas apie ilgalaikio turto apskaitą ir mokesčių ypatumus, taip pat naujokams būtina gauti bazinių žinių. Teorinės žinios bus praturtintos praktiniais pavyzdžiais.

Temos:

  • Ilgalaikio turto minimali vertė – kaip ją nustatyti ir kokia tinkamiausia?
  • Materialiojo ir nematerialiojo turto pripažinimo kriterijai.
  • Įsigijimo savikainos nustatymo problematika.
  • Grupavimas ir nusidėvėjimo normatyvai. Ar tikrai pats geriausias variantas maksimalūs normatyvai pagal PMĮ 1 priedėlį?
  • Pelnas ir nuostolis dėl ilgalaikio turto nurašymo ir perleidimo.
  • Mokesčiai, susiję su ilgalaikio turto sandoriais – gyventojų pajamų, pelno, pridėtinės vertės, nekilnojamo turto ir aplinkos teršimo.
  • Ilgalaikio turto atskleidimas finansinėse ataskaitose.