2016 m. paskutinį ketvirtį atsiradusi prievolė teikti duomenis apie krovinių vežimus Lietuvoje buvo plačiai aptarinėjama. Verslas piktinosi papildomu darbu, kuris didino darbuotojų ir taip nemenką darbo krūvį. Per trejus metus, atrodo, visi priprato prie šios prievolės ir jos nebesureikšmina, tačiau mokesčių administratorius patikrinimų metu vis aktyviau panaudoja i.VAZ duomenis. Kaip tai daro? Ką svarbu žinoti ne tik apie pačios įmonės teikiamus duomenis, bet ir apie tiekėjų – ar informacija yra tiksli? Ką daryti, kai tiekėjas nurodė neteisingą krovinio pristatymo adresą? Ar ši klaida negali būti panaudota prieš mokesčių mokėtoją kaip šešėlio įrodymas? Patikrinimai jau vyksta ir i.VAZ duomenų neatitikimas gali lemti PVM atskaitos ribojimą, neleidžiamus atskaitymus, o blogiausiu atveju net ir pajamas natūra darbuotojams.

Seminaro metu aiškinsimės i.VAZ duomenų teikimo prievoles, pateiktų duomenų naudą ir grėsmes bei ryšį su kitais i.MAS posistemiais.

 

Temos:

  • Prievolės dėl i.VAZ vykdytojai: ar visi sąžiningai ją vykdo?
  • Išimtys, kada i.VAZ duomenų teikti nereikia.
  • i.VAZ duomenų naudojimas mokesčių administratoriaus patikrinimuose:
    • dėl pirkimų;
    • dėl pardavimų.
  • i.VAZ duomenų lyginimas su i.SAF duomenimis. Skirtumų priežastys.