Ar jus gąsdina metų pabaigos darbai GPAIS sistemoje? Girdėjote, kad 2021- 2022 laukia daug gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo bei mokestinių naujovių?

VMI yra parengusi įsakymo „dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo turėtų būti vadovaujamasi deklaruojant už 2021 m. ir kiekvienų vėlesnių metų mokestinius laikotarpius. Projektu siūloma:

 • Įtvirtinti 3 naujus taršos šaltinio tipus;
 • Praplėsti degalų rūšių sąrašą;
 • Pakeisti šaltinių apibūdinimo kodus;
 • Įtvirtinti tūpimų ciklų skaičių. 

Seminare išsiaiškinsime, kokių svarbiausių terminų nepamiršti, kaip ištaisyti klaidas GPAIS ar teisingai užpildyti deklaraciją. Sužinokite visas aktualiausias metų uždarymo naujienas ir viską, kas svarbu, kad metų pabaigos darbai būtų sklandūs, o Jūs būtumėte pasiruošę ateinantiems metams.

Temos:

 • Svarbiausi teisės aktų 2021 ir 2022 metų pakeitimai.
 • Svarbiausi Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai.
 • Gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių naujovės
 • Svarbiausi GPAIS prievolių vykdymo 2021 – 2022 m. terminai, nustatyti gamintojams ir importuotojams bei atliekų darytojams.
 • Kaip ištaisyti 2021 m. apskaitų trūkumus GPAIS sistemoje?
 • Dažniausių klaidų apžvalga:
  • Apmokestinamųjų pakuočių ir gaminių apskaitos vedimas;
  • Prekinio vieneto parinkimas;
  • Pakuočių ir jų susidarymo atliekų apskaitos bei atsiskaitymo pagal apskaitos duomenis teisiniai aspektai;
  • Savoms reikmėms sunaudota pakuotė: kaip apskaityti, tvarkyti ir kodėl?;
  • Apskaitos efektyvinimas ir tinkamiausios alternatyvos pritaikymas.
 • Atliekų apskaita:
  • Duomenų reikia ieškoti aplinkoje, tik tam tikrais atvejais – apskaitoje;
  • Kaip GPAIS priimti ir patvirtinti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus?
 • Mokesčių už aplinkos teršimą deklaracijų pildymo niuansai:
  • Mokesčio objektas;
  • Mokesčio tarifai;
  • Atleidimas nuo mokesčio;
  • Mokesčio apskaičiavimas.
 • Rizikų valdymas ir atsakomybė. Kaip deleguoti pareigas ir atsakomybes dėl aplinkosaugos įmonėje?

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus: