Gąsdina metų pabaigos darbai GPAIS sistemoje? Ateikite į seminarą ir išsiaiškinkite, kokių svarbiausių terminų turite nepamiršti, kaip ištaisyti klaidas GPAIS ar teisingai užpildyti deklaraciją. Sužinokite viską, kad metų pabaigos darbai būtų sklandūs ir būkite pasiruošę ateinantiems metams.

Svarbu paminėti, kad LR aplinkos ministro įsakymu įsigaliojusiu 2020-10-07, yra nukeltas įmonių patikrinimų terminas kasmet iki gruodžio 1 d.

Temos:

 • Svarbiausi pakeitimai mokesčio už Aplinkos teršimą įstatyme
 • Svarbiausi 2020-2021 m. terminai dėl GPAIS prievolių vykdymo, gamitojams ir importuotojams, bei atliekų darytojams
 • Pasikeitimai nuo 2020 ir 2021 metų. 
 • Kaip ištaisyti 2020 m. apskaitų trūkumus GPAIS sistemoje?
 • Dažniausiai daromų klaidų apžvalga:
  • dėl pakuočių ir apmokestinamųjų gaminių apskaitos;
  • netinkamai pasirinkus prekinį vienetą;
  • pakuočių ir jų atliekų apskaitos ir atsiskaitymo pagal apskaitos duomenis teisiniai aspektai;
  • savoms reikmėms sunaudota pakuotė: kaip apskaityti, tvarkyti ir kodėl;
  • kaip efektyvinti apskaitą ir rasti tinkamiausią alternatyvą.
 • Atliekų apskaita:
  • duomenų reikia ieškoti aplinkoje, tik tam tikrais atvejais – apskaitoje;
  • kaip GPAIS priimti ir patvirtinti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus?
 • Mokesčių deklaracijų pildymo niuansai:
  • mokesčio objektas;
  • mokesčio tarifai;
  • atleidimas nuo mokesčio;
  • mokesčio apskaičiavimas.
 • Rizikų valdymas ir atsakomybė. Kaip deleguoti pareigas ir atsakomybes dėl aplinkosaugos įmonėje?