Seminaro tikslas supažindinti su apskaitos tvarkymo globos namuose ypatumais, reglamentuojančių veiklą norminių aktų pakeitimais, pagerinti praktinius įgūdžius keliant informaciją į konsolidavimo sistemą VSAKIS.

Seminare sužinosite:

 • Apskaitos tvarkymo ypatumus globos namuose;
 • Naujausius 11 VSAFAS „Sąnaudos“ pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2020-01-01;
 • Darbo užmokesčio naujoves nuo 2020-01-01;
 • Finansavimo sumų apskaitą ir derinimą VSAKIS;
 • Globotinių pinigų apskaitos ypatumus;
 • Pajamų kėlimo į FAR ataskaitas ir į VSAKIS ypatumus;
 • Kaip taisyti praėjusių laikotarpių klaidas;
 • Kontroliuojančiojo ir konsoliduojamų subjektų finansinių ataskaitų sujungimo ypatumus;
 • Apie įkeltų į VSAKIS duomenų analizės procedūras.

 

Temos:

 • LR socialinių paslaugų įstatymas. Finansinių išteklių valdymas valstybės globos namuose;
 • Finansavimo sumų apskaita. Pagrindinės dimensijos. Finansavimo sumų ataskaitos. Savų lėšų apskaita;
 • Globotinių pinigai: alimentai, pensijos, pašalpos;
 • Darbo užmokesčio nustatymo ir apmokestinimo naujovės nuo 2020-01-01;
 • Atsargų apskaitos ypatumai;
 • Turto apskaita;
 • Pajamų apskaita (turto pardavimo pajamos, paslaugų suteikimo pajamos, finansavimo sumų pajamos);
 • Sąnaudų apskaita (sunaudotų atsargų sąnaudos, transporto sąnaudos, remonto ir eksploatavimo sąnaudos, kitų paslaugų ir kitos sąnaudos, kompensuojamos sąnaudos, komandiruočių sąnaudos);
 • Veiklos rezultatų ataskaitos sudarymas.