Teikti paramą įmonėms jau tampa įprasta praktika. Tuo labiau, kad suteikus paramą dar galima pasinaudoti ir pelno mokesčio lengvata. Svarbu tinkamai įforminti paramos suteikimą. Tačiau paramos dalyko įvertinimas kelia ir tam tikrų klausimų – kokia verte parama įforminama tiek paramos davėjo, tiek ir paramos gavėjo apskaitoje. Ne mažiau svarbu tinkamai pateikti duomenis mokesčių administratoriui. Dažnai tereikia vieną kartą per metus užpildyti paramos teikimo ar gavimo deklaracijų formas. Kartais ši prievolė yra ir už mėnesį. Kada ir kaip sudeklaruoti suteiktą ir gautą paramą – visi klausimai bus atsakyti šiame seminare.

Temos:

  • Paramos gavėjo statusas – svarbi priežastis paramai gauti. Kokios pasekmės laukia jo netekus? Tikslinė ir anoniminė parama. Apskaitos, apmokestinimo ir deklaravimo ypatumai.
  • Paramos dalykai – pinigai, prekės, paslaugos, ilgalaikis turtas. Įvertinimas ir įforminimas.
  • Prievolės ir lengvatos, susijusios su pelno ir pridėtinės vertės mokesčiais.
  • Gautos ir suteiktos paramos deklaravimas. Mėnesinės ir metinės formos ir jų užpildymo ypatumai.