Apskaita

Gamybos įmonių finansinė atskaitomybė, deklaravimas ir naujovės 2024 m.

Jurgita Navikienė
Registruotis
 • 6 ak. val.
  Kaina: 125 Eur (+ PVM)
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2024-01-17 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2024-01-17 10:002024-01-17 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Gamybos įmonių finansinė atskaitomybė, deklaravimas ir naujovės 2024 m.MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Gamybos įmonių finansinė atskaitomybė, deklaravimas ir naujovės 2024 m. Seminaro data: 2024-01-17 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Seminaro trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2024-01-17 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2024-01-17 10:002024-01-17 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Gamybos įmonių finansinė atskaitomybė, deklaravimas ir naujovės 2024 m.MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Gamybos įmonių finansinė atskaitomybė, deklaravimas ir naujovės 2024 m. Seminaro data: 2024-01-17 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Seminaro trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
6 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

Gamybinių įmonių apskaita yra įdomi tuo, kad jos finansinių ataskaitų informacija ir rezultatai priklauso nuo to, kaip tiksliai įmonėje aprašyta apskaitos politika. AVNT atlikusi gamybinių įmonių finansinių ataskaitų stebėseną ir pateikusi išvadas, kuriose akcentavo, jog ne visos įmonės aiškinamajame rašte nurodo produkcijos, gaminių ir atsargų pasigaminimo savikainos nustatymo būdus, taip pat į savikainą įtraukiamas išlaidų grupes. Todėl seminaro metu auditorė nagrinės kaip tinkamai pasiruošti apskaitos politiką, kuri padeda teisingai pripažinti pajamas ir sąnaudų registravimo alternatyvas pagal finansinės atskaitomybės standartus: „Atsargos“, „Pajamos“, „Sąnaudos“, „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, „Nuosavas kapitalas“, tam kad finansinės ataskaitos parodytų realią įmonės finansinę būklę.

Seminaro metu bus nagrinėjami jau priimti ir dar tik numatomi pakeitimai bei aktualūs klausimai gamybinėms įmonėms:

 

 • Mokesčio už aplinkos teršimą ir nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2023 m. Pakuočių apskaita GPAIS.
 • Turto ir įsipareigojimų įvertinimas, atliekant inventorizaciją pagal įmonės nustatytą tvarką.
 • Elektroninė prekyba – žaliavų pirkimas, prekių tiekimas, OSS sistema ir jos 3 schemos.
 • PM aktualijos ir jų taikymas gamybinėse įmonėse: PM lengvatos, vykdant stambų projektą.
 • Aiškinamojo rašto svarba ir įmonės padėties dėl ekonominės situacijos bei kitų neapibrėžtumų atskleidimas jame.
 • Nuo 2023-06-22 įsigaliojo Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai, susiję su pelno mokesčio informacijos ataskaita stambioms įmonių grupėms nuo 2024-06-22 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių.
 • Nuo 2024-01-01 didėjantys MMA ir MVA, turės įtakos neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams.
 • Nuo 2024-01-01 pagal GPMĮ projektą keisis metinės ir mėnesinės NPD formulės, bei neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims taikytinas fiksuotas NPD.
 • Nuo 2024-01-01 pagal Valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą didinamas VDU iki 1902,70 Eur, kuris turės įtakos GPM tarifui, taip pat Sodros įmokų luboms. Taip pat keičiamas II grupės draudėjų Sodros įmokos tarifas.
 • 2023-05-01 įsigaliojo Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai dėl įstatinio kapitalo mažinimo, privilegijuotų akcijų ir privalomo akcijų pirkimo/pardavimo.
 • 2023-05-01 įsigaliojo MAĮ pakeitimai, kuriais įtvirtinta, kad sunkinančiomis aplinkybėmis laikytini ir tie atvejai, kai į finansinę apskaitą įtraukti juridinę galią turintys apskaitos dokumentai, kuriuose užfiksuotos operacijos įvyko kitomis, negu nurodyta, sąlygomis, pvz., pažeidimas padarytas asmeniui siekiant gauti mokestinę naudą ir kt.
 • 2023-11-18 įsigaliojo nutarimo „Dėl Lietuvos respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimas, kuriame yra numatyti reikalavimai, vairuotojams turėti savo darbo (pamainos) grafiko egzempliorių, kai įmonėms netaikomi mobilumo paketo reikalavimai.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma naujai nustatyti stambaus projekto įgyvendinimo sąlygas, dėl sukurtų darbo vietų skaičiaus ir dirbančių darbuotojų atlygio dydžio. 
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti ir ANK pakeitimo projektas, kuriame siūloma numatyti administracinę atsakomybę ne tik už neteisingos juridinio asmens, finansinės ataskaitos, metinės ataskaitos, bet ir metinio pranešimo, veiklos ataskaitos pateikimą.

Seminare nagrinėsime ne tik aktualius apskaitos ir mokesčių pakeitimus, bet ir metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jos formų pildymo tvarkos specifiką, pelno mokesčio lengvatų taikymą, kokios pajamos yra neapmokestinamos pelno mokesčiu, kaip teisingai priskirti išlaidas leidžiamiems/neleidžiamiems atskaitymams ir kitus svarbius klausimus, susijusius su finansine atskaitomybe, aktualius gamybinėms įmonėms.

Temos:

 • Apskaitos politikos pasirinkimas ir monitoringas gamybinėse įmonėse. Gamybos apskaita pagal 9-asis VAS „Atsargos“, 10-asis VAS „Pajamos“, 11-asis VAS „Sąnaudos“. Pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Apskaitos reforma – kaip ji palietė gamybos įmones?
 • Finansinė atskaitomybė už 2023 metus. Kokių klaidų reikia nebekartoti?
 • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų įtaka gamybinėse įmonėse. Į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
 • Pelno mokesčio aktualijos ir jų taikymas gamybinėse įmonėse. Pelno mokesčio įstatymo aktualijos 2024 m. Kaip netapti nepatikimu mokesčių mokėtoju?
 • Dividendų apmokestinimo tvarka. Kada pelnas negali būti skirstomas?
 • PVM ypatumai gamybinėse įmonėse 2024 metais. Elektroninės prekybos ypatumai.
 • Aplinkos taršos mokestis. GPAIS prievolė. – praktiškai visos gamybinės įmonės turi vykdyti šią prievolę.
 • Gyventojų pajamų mokesčio aktualijos 2024 m. tarifai, NPD, neapmokestinamosios pajamos, pajamos natūra. Deklaravimas.
 • i.MAS įtaka gamybinių įmonių veiklai.
 • Darbo sutarties sudarymo ypatumai ir rekomendacijos.
 • Darbo laiko tinkamiausios alternatyvos pasirinkimas. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas: įprastas darbo laikas, darbas naktį, poilsio ar švenčių dieną, viršvalandžiai.
 • Pagrindinis ir papildomas darbas. Atostogų suteikimas ir apmokėjimas.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ypatumai gamybinėse įmonėse.
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio.

Dovanos!

Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus 30% vertės nuolaidų kodą*, su kuriuo galės įsigyti:

 • Įmonės vidaus tvarkos – atsakomybių ir procesų optimizavimo įrankis. Paruoštos tvarkos orientuotos į įmonėje vykstančius pagrindinius procesus, todėl vietoj keliasdešimties neretai besidubliuojančių tvarkų, kuriose prarandamas laikas ir fokusas esminiams dalykams ieškant atsakingų asmenų ar teisingos bei vadovo patvirtintos procedūros, galėsite turėti koncentruotas ir visą procesą apimančias tvarkas. Efektyvumas slypi paprastume!
 • Apskaitos politika PLIUS, kuri atitinka naujajame FAĮ nustatytą ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką, kurią privalo turėti kiekviena įmonė. Tai naudingas įrankis įmonei, palengvinantis apskaitos tvarkymą, nes joje iš anksto nustatomi apskaitos tvarkymo principai, registravimo, vertinimo, klasifikavimo procedūros, finansinių ataskaitų teikimo susitarimai, taisyklės ir praktika, siekiant apibendrinti informaciją apie įmonės ūkinę veiklą.

*kodas bus atsiųstas po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus pagalbines darbo priemones elektroniniu formatu, kurios parengtos vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymu ir jo komentaru. Pateikiama susisteminta informacija su schemomis ir pavyzdžiais apie:

 • Leidžiamus atskaitymus;
 • Neleidžiamus atskaitymus;
 • Ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus;

*darbo priemonės bus atsiųstos po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

Papildoma informacija

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka).

Mokymus veda
Jurgita Navikienė
Jurgita Navikienė – auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė: Profesinė veikla:  UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė. 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija). ŠPPAR viceprezidentė. Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė. „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė. Verslumo skatinimas:  Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.  Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.  Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.  Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus. Švietimas ir konsultavimas:  Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.  Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).
Registracija
Gamybos įmonių finansinė atskaitomybė, deklaravimas ir naujovės 2024 m.
Mokymų kaina: 125 Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 125Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 125Eur (+ PVM)
Taip (kaina su pietumis 125 EUR + PVM) Ne (kaina be pietų 125 EUR + PVM)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.