Apskaita

Gamybinių įmonių mokesčiai ir apskaita 2023 m.

Jurgita Navikienė
Registruotis
 • 6ak. val.
  Kaina: 120 Eur (+ PVM)
Mokymų aprašymas ir temos

AVNT, atlikusi gamybos įmonių finansinių ataskaitų už 2021 metus stebėseną, pateikė išvadas, kuriose nurodė, jog aiškinamojo rašto dalyje „Apskaitos politika“ nenurodo produkcijos, gaminių ir pan. atsargų pasigaminimo savikainos nustatymo būdo (pardavimo kainų, normatyvinės savikainos ir kt.) ir į daugiau...

produkcijos pasigaminimo savikainą įtraukiamų išlaidų grupės.

Gamybinių įmonių apskaita – viena iš sudėtingesnių. Taip yra todėl, kad suteikta laisvė pasirinkti apskaitos politiką suteikia labai daug galimybių, bet kartu galima „labai toli nueiti į lankas“ ir dėl netinkamai pasirinktos apskaitos politikos. Dėl šių priežasčių gamybinės įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų atspindėjimas finansinėse ataskaitose neparodys tikrojo vaizdo. Todėl šiuos klausimus aptarsime seminare – kaip sukurti gamybinės įmonėse apskaitos politiką ir ją koreguoti. Taip pat jos pagrindu gilinsimės į mokesčių ypatumus – pelno, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto ir kitų. Būtina prisiminti mokesčių lengvatas – juk sutaupyti visada verta.

Ne mažiau svarbu gamybinėse įmonėse tinkamai apskaityti pakuotes – juk prievolės dėl pakuočių duomenų įvedimo į GPAIS sistemą – vos ne kiekvienai įmonei yra nemenkas iššūkis.

Ne vienas iš nepatikimų mokesčių mokėtojų vertinimo kriterijų yra susijęs su darbo santykiais ir ne tik su jais. Taigi, kada kyla grėsmė būti įtrauktiems į „gėdos sąrašą“ – nepatikimus mokesčių mokėtojus?

Aktualūs pakeitimai 2023 m.:

 • 2023-06-01 įsigalioja DK pakeitimai ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebelieka kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą.
 • Nuo 2023-05-01 įsigalioja MAĮ pakeitimai, kuriais suvienodinamas fizinių ir juridinių asmenų, individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų įtraukimas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą. Tai ne tik apribojama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, bet ir VMI galimybės tikrinti net už penkerių metų laikotarpį.
 • 2023-01-01 įsigaliojo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais sudarytos galimybės pasirinkti vaiko priežiūros trukmę 18 mėn. arba 24 mėn. bei gauti neribojamo dydžio pajamas iš individualios veiklos. Nuo minėtos datos įsigaliojo ir nutarimo Nr. 86 pakeitimai, kuriais naujai reglamentuojama tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų skyrimo tvarka ir procedūra.

Tai tik dalis įvardintos problematikos, o seminare – apie viską iš eilės ir išsamiai.

Temos:

 • Apskaitos politikos pasirinkimas ir monitoringas gamybinėse įmonėse. Gamybos apskaita pagal 9-asis VAS „Atsargos“, 10-asis VAS „Pajamos“, 11-asis VAS „Sąnaudos“. Pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Apskaitos reforma – kaip ji palies gamybos įmones ir kam ruoštis jau dabar?
 • Finansinės apskaitos kūrybiniai aspektai.
 • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų įtaka gamybinėse įmonėse. Į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
 • Pelno mokesčio aktualijos ir jų taikymas gamybinėse įmonėse. Pelno mokesčio įstatymo aktualijos 2023 m. Kaip netapti nepatikimu mokesčių mokėtoju?
 • Dividendų apmokestinimo tvarka. Kada pelnas negali būti skirstomas?
 • PVM ypatumai gamybinėse įmonėse 2023 metais. Elektroninės prekybos ypatumai.
 • Aplinkos taršos mokestis. GPAIS prievolė. – praktiškai visos gamybinės įmonės turi vykdyti šią prievolę.
 • Gyventojų pajamų mokesčio aktualijos 2023 m. tarifai, NPD, neapmokestinamosios pajamos, pajamos natūra. Deklaravimas.
 • i.MAS įtaka gamybinių įmonių veiklai.
 • Darbo apmokėjimo sistema. Pakeitimai dažnai įmonei būtini. Kaip prievolę paversti nauda? Kitos būtinos ir reikalingos tvarkos – dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo, suminės darbo laiko apskaitos, komandiruočių ir kt.
 • Darbo sutarties sudarymo ypatumai ir rekomendacijos.
 • Darbo laiko tinkamiausios alternatyvos pasirinkimas. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas: įprastas darbo laikas, darbas naktį, poilsio ar švenčių dieną, viršvalandžiai.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ypatumai gamybinėse įmonėse.
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 • Nepatikimų mokesčių mokėtojų kriterijų pakeitimai (papildomi ANK straipsniai) nuo 2023-01-01.
 • Baudų apskaičiavimo ir skyrimo taisyklių pakeitimai: dvigubai didinamos baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus nuo 2023-05-01.
 • Vieša informacija VMI svetainėje apie individualia veikla užsiimančius fizinius asmenis, kurie neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų nuo 2023-05-01.
 • Kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą. Pakeitimai nuo 2022-11-01.

SEMINARO PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS IR JŲ PAKEITIMUS:

Dovana!

Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus 30 Eur + PVM vertės nuolaidų kodą įmonių vidaus tvarkoms įsigyti ir 50 Eur + PVM vertės nuolaidų kodą Apskaitos politikai PLIUS įsigyti!

Įmonės vidaus tvarkos – atsakomybių ir procesų optimizavimo įrankis. Paruoštos tvarkos orientuotos į įmonėje vykstančius pagrindinius procesus, todėl vietoj keliasdešimties neretai besidubliuojančių tvarkų, kuriose prarandamas laikas ir fokusas esminiams dalykams ieškant atsakingų asmenų ar teisingos bei vadovo patvirtintos procedūros, galėsite turėti koncentruotas ir visą procesą apimančias tvarkas. Efektyvumas slypi paprastume!

Apskaitos politika PLIUS - internetinė programa tinkanti įmonėms, tvarkančioms apskaitą pagal VAS, kurios turinys atnaujintas pagal FAĮ reikalavimus nuo 2022-05-01. Tai naudingas įrankis įmonei, palengvinantis apskaitos tvarkymą, nes joje iš anksto nustatomi apskaitos tvarkymo principai, registravimo, vertinimo, klasifikavimo procedūros, finansinių ataskaitų teikimo susitarimai, taisyklės ir praktika, siekiant apibendrinti informaciją apie įmonės ūkinę veiklą.

*kodai bus atsiųsti po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

Papildoma informacija

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka).

Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-05-03 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-05-03 10:002023-05-03 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Gamybinių įmonių mokesčiai ir apskaita 2023 m.MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Gamybinių įmonių mokesčiai ir apskaita 2023 m. Seminaro data: 2023-05-03 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Seminaro trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-05-03 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-05-03 10:002023-05-03 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Gamybinių įmonių mokesčiai ir apskaita 2023 m.MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Gamybinių įmonių mokesčiai ir apskaita 2023 m. Seminaro data: 2023-05-03 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Seminaro trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
6 akad. val.
Mokymus veda
Jurgita Navikienė
Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje bei didžiuosiuose šalies žiniasklaidos portaluose. Jurgita Navikienė nuolat ir pati kelia kvalifikaciją. Pastaraisiais metais dalyvavo mokymuose Austrijoje Antikorupcijos akademijoje ir Baltijos šalyse gilinosi į valdybų gerąją praktiką. J. Navikienė prisideda prie verslumo Lietuvoje skatinimo – aktyviai dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose, yra Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė ir padeda jauniems verslininkams suteikdama jėgų judėti pirmyn. Kaip Jurgita teigia, „mentoriaus vaidmuo pradedančiojo verslininko kelyje yra daugialypis – tai ne vien dalijimasis profesine patirtimi, dalykinėmis žiniomis, bet ir mokinio asmeninių savybių vertinimas bei pasiūlymas jam lygiagrečiai tobulinti tam tikras mažiau išreikštas asmenines kompetencijas“.
Registracija
Gamybinių įmonių mokesčiai ir apskaita 2023 m.
Mokymų kaina: 120 Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 120Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 120Eur (+ PVM)
Taip (kaina su pietumis 120 EUR + PVM) Ne (kaina be pietų 120 EUR + PVM)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.