-2 dienų seminaras-

Gamybinių įmonių apskaita – viena iš sudėtingesnių. Todėl, kad laisvė pasirinkti apskaitos politiką suteikia ir labai daug galimybių, bet galima „labai toli nueiti į lankas“ ir dėl netinkamai pasirinktos apskaitos politikos. Dėl šių priežasčių gamybinės įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų atspindėjimas finansinėse ataskaitose neparodys tikrojo vaizdo. Todėl šiuos klausimus aptarsime seminare – kaip sukurti gamybinės įmonėse apskaitos politiką ir ją koreguoti. Taip pat jos pagrindu gilinsimės į mokesčių ypatumus – pelno, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto ir kitų. Būtina prisiminti mokesčių lengvatas – juk sutaupyti visada verta.

2022-05-01 turėtų įsigalioti naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas. Kokią įtaką jis turės gamybinių įmonių jau nusistovėjusiai apskaitos tvarkai ir kokios galimybės atsiveria? Apie tai reikia kalbėti ir pokyčius planuoti dabar.

Ne mažiau svarbu gamybinėse įmonėse tinkamai apskaityti pakuotes – juk prievolės dėl pakuočių duomenų įvedimo į GPAIS sistemą – vos ne kiekvienai įmonei yra nemenkas iššūkis. Viena aktualiausių naujovių gamintojams ir importuotojams – 2022-01-01 įsigaliosiantys skirtingi mokesčio už aplinkos teršimą tarifai perdirbamai ir neperdirbamai pakuotei. Neperdirbamos pakuotės lems ir didesnę mokesčių naštą. 

Jeigu vykdote elektroninę prekybą – būtina susipažinti su gerokai pasikeitusiomis šios prekybos rūšies taisyklėmis. Nuo 2021-07-01 iš esmės keitėsi elektroninės prekybos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu ir muitais tvarka, įsigaliojo PVM ir Muitinės įstatymo pakeitimai, kurie turi įtakos PVM prievolėms, paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai. Taip pat nuo 2021-01-01 pradėjo galioti Europos parlamento ir tarybos direktyva dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies pakeistos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinta Direktyva 2007/64/EB.

Nuo 2021-12-01 įsigalioja įsakymas dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pagal kurį VMI turės daugiau galių: galės atlikti mokėtojo veiklos stebėseną, turės teisę neribotam laikui vizituoti verslo subjektus ir iš mokesčių mokėtojų paimti ne tik apskaitos bei kitų dokumentų originalus, bet ir kompiuterinės apskaitos duomenis.

Siūlome iš naujo peržiūrėti darbo apmokėjimo sistemą, kuri jau gali būti pasenusi, nes ir vėl keičiasi MMA bei MVA. Net ir ne vienas iš nepatikimų mokesčių mokėtojų vertinimo kriterijų yra susijęs su darbo santykiais ir ne tik su jais. Taigi, kada kyla grėsmė būti įtrauktiems į „gėdos sąrašą“ – nepatikimus mokesčių mokėtojus?

Tai tik dalis įvardintos problematikos, o seminare – apie viską iš eilės ir išsamiai.

Temos:

 • Apskaitos politikos pasirinkimas ir monitoringas gamybinėse įmonėse. Gamybos apskaita pagal 9-asis VAS „Atsargos“, 10-asis VAS „Pajamos“, 11-asis VAS „Sąnaudos“. Pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Apskaitos reforma – kaip ji palies gamybos įmones ir kam ruoštis jau dabar?
 • Finansinės apskaitos kūrybiniai aspektai. 2020 metų finansinės atskaitomybės ypatumai – kokių klaidų nebedaryti 2021 metais? Kūrybinė apskaita.
 • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų įtaka gamybinėse įmonėse. Į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
 • Pelno mokesčio aktualijos ir jų taikymas gamybinėse įmonėse. Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, galiojantys nuo 2021 m.. Kaip netapti nepatikimu mokesčių mokėtoju?
 • Dividendų apmokestinimo tvarka. Kada pelnas negali būti skirstomas?
 • PVM ypatumai gamybinėse įmonėse 2021 metais. Elektroninės prekybos „revoliucija“.
 • Aplinkos taršos mokestis. GPAIS – praktiškai visos gamybinės įmonės turi vykdyti šią prievolę. Kaip pasiruošti nuo 2022 metų įsigaliosiantiems pakeitimams dėl pakuočių rūšies?
 • Gyventojų pajamų mokesčio aktualijos už 2021 metus nuo 2022-01-01: tarifai, NPD, neapmokestinamosios pajamos, pajamos natūra. Deklaravimas.
 • i.MAS įtaka gamybinių įmonių veiklai.
 • Darbo apmokėjimo sistema. Pakeitimai dažnai įmonei būtini. Kaip prievolę paversti nauda? Kitos būtinos ir reikalingos tvarkos – dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo, suminės darbo laiko apskaitos, komandiruočių ir kt.
 • Darbo sutarties sudarymo ypatumai ir rekomendacijos.
 • Darbo laiko tinkamiausios alternatyvos pasirinkimas. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas: įprastas darbo laikas, darbas naktį, poilsio ar švenčių dieną, viršvalandžiai. Darbo užmokesčio, dienpinigių ir kilnojamojo pobūdžio darbo kompensacijos išmokėjimas tik banko pavedimu nuo 2022-01-01.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ypatumai gamybinėse įmonėse.
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio.