Gamybinių įmonių apskaita – viena iš sudėtingesnių. Todėl, kad laisvė pasirinkti apskaitos politiką suteikia ir labai daug galimybių, bet galima „labai toli nueiti į lankas“ ir dėl netinkamai pasirinktos apskaitos politikos. Dėl šių priežasčių gamybinės įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų atspindėjimas finansinėse ataskaitose neparodys tikrojo vaizdo. Šiuos klausimus aptarsime seminare – kaip sukurti gamybinėse įmonėse apskaitos politiką ir ją koreguoti. Taip pat jos pagrindu gilinsimės į mokesčių ypatumus – pelno, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto ir kitų. Būtina prisiminti mokesčių lengvatas – juk sutaupyti visada verta.

Ne mažiau svarbu gamybinėse įmonėse tinkamai apskaityti pakuotes – juk prievolės dėl pakuočių duomenų įvedimo į GPAIS sistemą – vos ne kiekvienai įmonei yra nemenkas iššūkis. Tuo labiau, kad neperdirbamos pakuotės lems ir didesnę mokesčių naštą.

Jeigu vykdote elektroninę prekybą – būtina susipažinti su gerokai pasikeitusiomis šios prekybos rūšies taisyklėmis nuo 2021-07-01.

Siūlome iš naujo peržiūrėti darbo apmokėjimo sistemą, kuri jau gali būti pasenusi. Net ir ne vienas iš nepatikimų mokesčių mokėtojų vertinimo kriterijų yra susijęs su darbo santykiais ir ne tik su jais. Taigi, kada kyla grėsmė būti įtrauktiems į „gėdos sąrašą“ – nepatikimus mokesčių mokėtojus?

Tai tik dalis klausimų, kuriuose nagrinėsime seminaro metu O seminare – apie viską iš eilės ir išsamiai…

Temos:

 • Apskaitos politikos pasirinkimas ir monitoringas gamybinėse įmonėse. Gamybos apskaita pagal 9-asis VAS „Atsargos“, 10-asis VAS „Pajamos“, 11-asis VAS „Sąnaudos“. Pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos.
 • Finansinės apskaitos kūrybiniai aspektai. 2020 metų finansinės atskaitomybės ypatumai – kokių klaidų nebedaryti 2021 metais? Kūrybinė apskaita;
 • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų įtaka gamybinėse įmonėse. Į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
 • Pelno mokesčio aktualijos ir jų taikymas gamybinėse įmonėse. Naujausi Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, galiojantys nuo 2021 m.. Kaip netapti nepatikimu mokesčių mokėtoju?
 • Dividendų apmokestinimo tvarka.
 • PVM ypatumai gamybinėse įmonėse 2021 metais. Elektroninės prekybos „revoliucija“.
 • Aplinkos taršos mokestis. GPAIS – praktiškai visos gamybinės įmonės turi vykdyti šią prievolę. Kaip pasiruošti nuo 2022 metų įsigaliosiantiems pakeitimams dėl pakuočių rūšies?
 • Gyventojų pajamų mokesčio pasikeitimai nuo 2021-01-01: tarifai, NPD, neapmokestinamosios pajamos, pajamos natūra. Deklaravimas.
 • i.MAS įtaka gamybinių įmonių veiklai.
 • Darbo apmokėjimo sistema. Pakeitimai dažnai įmonei būtini. Kaip prievolę paversti nauda? Kitos būtinos ir reikalingos tvarkos – dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo, suminės darbo laiko apskaitos, komandiruočių ir kt.
 • Darbo sutarties sudarymo ypatumai ir rekomendacijos.
 • Darbo laiko tinkamiausios alternatyvos pasirinkimas. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas: įprastas darbo laikas, darbas naktį, poilsio ar švenčių dieną, viršvalandžiai.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ypatumai gamybinėse įmonėse.
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio.