1. Įvadas:
  • Rizikos samprata;
  • Rizikos veiksniai;
  • Rizikos rūšys;
  • Rizikos, turinčios įtakos organizacijos veiklai;
  • Rizikos identifikavimo ir valdymo procesas.
 2. Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės reglamentavimas:
  • LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas;
  • Įstatymu apibrėžta vidaus kontrolė;
  • Įstatymu apibrėžta finansų kontrolė.
 3. Vidaus kontrolės sistemos (VKS) esminiai principai ir diegimas:
  • Vidaus kontrolė – rizikos valdymo priemonė;
  • VKS elementai;
  • VKS dalyviai, jų vaidmuo ir atsakomybės;
  • VKS įgimti apribojimai;
  • VKS diegimas;
  • VKS dokumentavimas;
  • VKS veikimo vertinimas.
 4. Finansų kontrolės tikslai, priemonės, taisyklės:
  • Finansinė rizika – viena iš organizacijos veiklos rizikų;
  • Finansų kontrolės tikslai;
  • Finansų kontrolės priemonės;
  • Finansų politika ir finansų kontrolės taisyklės.
 5. Tinkamas biudžeto lėšų planavimas, naudojimas ir valdymas:
  • Esminiai reikalavimai tinkamo biudžeto sudarymui;
  • Lėšų naudojimas;
  • Valdymas.
 6. Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai tvarkant buhalterinę apskaitą:
  • Buhalterinės apskaitos sistemos elementai;
  • Pagrindinės priežastys, dėl kurių kyla problemų ar pažeidimų;
  • Praktinis aptarimas.