Kiekvienas viešasis juridinis asmuo privalo būti naudingas visuomenei. Tam įstaigos privalo turėti efektyvią vidaus kontrolę, kuri apima ir finansų politiką. Už vidaus kontrolės sistemos įdiegimą ir tobulinimą yra atsakingi vadovai. Seminaro metu bus aptariama, kaip identifikuoti ir įvertinti rizikas įstaigos viduje? Kokią įtaką jos daro? Kaip efektyvi vidaus kontrolė paveikia įstaigų veiklą? Kokie esminiai vidaus ir finansų kontrolės principai? Kokiu būdu užtikrinti nuoseklumą kontrolės sistemoje ir kokie dažniausiai pasitaikantys pažeidimai įstaigose?
 

 1. Įvadas:
  • Rizikos samprata;
  • Rizikos veiksniai;
  • Rizikos rūšys;
  • Rizikos, turinčios įtakos organizacijos veiklai;
  • Rizikos identifikavimo ir valdymo procesas.
 2. Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės reglamentavimas:
  • LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas;
  • Įstatymu apibrėžta vidaus kontrolė;
  • Įstatymu apibrėžta finansų kontrolė.
 3. Vidaus kontrolės sistemos (VKS) esminiai principai ir diegimas:
  • Vidaus kontrolė – rizikos valdymo priemonė;
  • VKS elementai;
  • VKS dalyviai, jų vaidmuo ir atsakomybės;
  • VKS įgimti apribojimai;
  • VKS diegimas;
  • VKS dokumentavimas;
  • VKS veikimo vertinimas.
 4. Finansų kontrolės tikslai, priemonės, taisyklės:
  • Finansinė rizika – viena iš organizacijos veiklos rizikų;
  • Finansų kontrolės tikslai;
  • Finansų kontrolės priemonės;
  • Finansų politika ir finansų kontrolės taisyklės.
 5. Tinkamas biudžeto lėšų planavimas, naudojimas ir valdymas:
  • Esminiai reikalavimai tinkamo biudžeto sudarymui;
  • Lėšų naudojimas;
  • Valdymas.
 6. Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai tvarkant buhalterinę apskaitą:
  • Buhalterinės apskaitos sistemos elementai;
  • Pagrindinės priežastys, dėl kurių kyla problemų ar pažeidimų;
  • Praktinis aptarimas.