Finansai – svarbus įrankis realizuojant idėjas, įgyvendinant naujus projektus, siekiant užsibrėžtų tikslų. Tuo pačiu šiuolaikinio pasaulio keliami moralės, etikos, socialinės atsakomybės klausimai vis aukščiau kelia kartelę atsakingo verslo kūrimui, palaikymui ir vystymui. Tinkamas finansų valdymas per reguliarią, etišką ir tuo pačiu efektyvią bei ekonomiškai naudingą vidaus kontrolę tampa aktualiu iššūkiu.

Lietuvos Respublikos vidaus audito ir vidaus kontrolės įstatyme numatytas reikalavimas viešojo juridinio asmens vadovui įgyvendinti tinkamą vidaus kontrolę, kuri padėtų užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi, turto apsaugą patikimą finansų valdymą bei atsiskaitomumą.

Seminaro metu aptarsime teisės aktų reikalavimus vidaus kontrolei, finansų politikos vietą vidaus kontrolėje, rizikos supratimo bei vertinimo principus, vidaus kontrolės elementus ir finansų politikos kaip vidaus kontrolės sudėtinės dalies, priemones, taisykles, pagrindines sudedamąsias dalis.

Temos:

 • Įvadas
  • Rizikos samprata;
  • Rizikos veiksniai;
  • Rizikos rūšys;
  • Rizikos, įtakojančios organizacijos veiklą;
  • Rizikos identifikavimo ir valdymo procesas.
 • Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės reglamentavimas
  • LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas;
  • Įstatymu apibrėžta vidaus kontrolė;
  • Įstatymu apibrėžta finansų kontrolė.
 • Vidaus kontrolės sistemos esminiai principai ir diegimas
  • Vidaus kontrolė – rizikos valdymo priemonė;
  • Vidaus kontrolės elementai;
  • Vidaus kontrolės dalyviai, jų vaidmuo ir atsakomybės;
  • Vidaus kontrolės įgimti apribojimai;
  • Vidaus kontrolės diegimas;
  • Vidaus kontrolės dokumentavimas.
 • Finansų kontrolės tikslai, priemonės, taisyklės
  • Finansinė rizika – viena iš organizacijos veiklos rizikų;
  • Finansų kontrolės tikslai;
  • Finansų kontrolės priemonės;
  • Finansų politika ir finansų kontrolės taisyklės.
 • Tinkamas biudžeto lėšų planavimas, naudojimas ir valdymas
  • Esminiai reikalavimai tinkamo biudžeto sudarymui;
  • Lėšų naudojimas;
  • Valdymas.
 • Dažniausiai pasitaikantys iššūkiai organizuojant ir vykdant finansų apskaitą
  • Finansų apskaitos sistemos elementai;
  • Pagrindinės priežastys, dėl kurių kyla problemos ar pažeidimai;
  • Praktinis aptarimas.
 • Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės būklės vertinimas
  • Esminiai vertinimo principai;
  • Vertinimo kriterijai;
  • Priedai.