Finansai – svarbus įrankis realizuojant idėjas, įgyvendinant naujus projektus, siekiant užsibrėžtų tikslų. Tuo pačiu šiuolaikinio pasaulio keliami moralės, etikos, socialinės atsakomybės klausimai vis aukščiau kelia kartelę atsakingo verslo kūrimui, palaikymui ir vystymui. Tinkamas finansų valdymas per reguliarią, etišką ir tuo pačiu efektyvią bei ekonomiškai naudingą vidaus kontrolę tampa aktualiu iššūkiu.

Lietuvos Respublikos vidaus audito ir vidaus kontrolės įstatyme numatytas reikalavimas viešojo juridinio asmens vadovui įgyvendinti tinkamą vidaus kontrolę, kuri padėtų užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi, turto apsaugą patikimą finansų valdymą bei atsiskaitomumą.

Seminaro metu aptarsime teisės aktų reikalavimus, įgyvendinant patikimą finansų valdymą,  finansų kontrolės vietą vidaus kontrolėje ir įstaigos vidaus kontrolės įtaką, finansų kontrolės kaip vidaus kontrolės sudėtinės dalies, priemones, taisykles, pagrindines sudedamąsias dalis.

Temos:

 • Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės reglamentavimas:
  • LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas;
  • Teisės aktais apibrėžta vidaus kontrolė ir finansų kontrolė.
 • Rizikos samprata ir veiksnių analizė:
  • Kaip suprantama rizika organizacijos lygmenyje, kokie išskiriami rizikos veiksniai, kaip jie vertinami, kaip turėtų būti organizuojamas rizikos valdymo procesas patikimo finansų valdymo užtikrinimui.
 • Vidaus kontrolės sistemos esminiai principai ir diegimas:
  • Bendrieji vidaus kontrolės principai ir elementai, organizacijos vadovybės ir kiekvieno dirbančiojo atsakomybė patikimo finansų valdymo užtikrinimui.
 • Finansų kontrolės tikslai, priemonės, taisyklės:
  • Finansinė rizika – viena iš organizacijos veiklos rizikų;
  • Finansų kontrolės tikslai;
  • Finansų kontrolės priemonės;
  • Finansų politika ir finansų kontrolės taisyklės.
 • Tinkamas biudžeto lėšų planavimas, naudojimas ir valdymas:
  • Esminiai reikalavimai tinkamo biudžeto sudarymui;
  • Lėšų naudojimas;
  • Valdymas.
 • Dažniausiai pasitaikantys iššūkiai organizuojant ir vykdant finansų kontrolę:
  • Finansų apskaitos sistemos elementai;
  • Pagrindinės priežastys, dėl kurių kyla problemos ar pažeidimai;
  • Skirtingi modeliai, kai apskaitos tarnyba yra maža, didelė, kai apskaitos paslaugas pilnai ar dalinai teikia išorės paslaugų teikėjas.
 • Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės būklės vertinimas:
  • Esminiai vertinimo principai;
  • Vertinimo kriterijai;
  • Priedai.