Bendrovių įstatuose vienas iš pagrindinių įmonės tikslų yra „pelno siekimas“. Verslų savininkai ir vadovai, norėdami užtikrinti šio tikslo ir kitų sprendimų įgyvendinimą, turi tinkamai valdyti ne tik žmogiškuosius resursus, gamybą, technologijas, informacinius srautus, bet ir įmonės finansus. O tai apima ir įvairių finansinių rodiklių/koeficientų/indikatorių grupes, kurios planuojant bei valdant piniginius srautus tarpusavyje turi būti suderintos.

Šių mokymų tikslas – pagilinti praktines žinias įmonės finansų ir piniginių srautų valdyme bei sprendimų priėmime, finansinės atskaitomybės skaityme ir interpretavime.

Mokymai skirti įmonių finansininkams, direktoriams, savininkams, taip pat besidomintiems finansų vadyba.

Temos:

 • Įvadas. EBITDA = ir ≠ PS (piniginis srautas). Finansinės atskaitomybės(FA) skaitymo ir interpretavimo aspektai, turto tikroji vertė.
 • Piniginių srautų valdymas ir finansiniai rodikliai (praktiniuose pavyzdžiuose):
  • Įmonės kapitalo ir skolų proporcijos, mokumas – finansinis svertas(FS);
  • Turto apyvartumo ir pardavimų pajamų priklausomybė nuo skolų ir kapitalo sumos, pardavimų pajamų augimo MAX ribos;
  • Apyvartinio kapitalo ir pardavimų pajamų santykis, likvidumas, „ilga – trumpa“ balanso pozicijos;
  • Administracinių išlaidų ir pardavimų pajamų tarpusavio priklausomybė;
  • Kapitalo grąža – pelningumai (nuosavybės ROE; ROI, ROIC turto ROA ir pardavimų) kaip veiklos efektyvumo ir likvidumo rezultatas – FS efektas. MIN reikalaujama kapitalo grąža.
  • DuPont analizė: pardavimų marža, turto apyvartumas, kapitalo multiplikatorius – investuoto kapitalo grąža NOPAT: ROI, ROIC.
 • Verslo augimo trikampis: pelno, augimo tempo ir turto pusiausvyra – reinvestavimo norma.
 • Verslo vertės finansiniai veiksniai: verslo kuriama ekonominė pridėtinė vertė (EPV) ir svertiniai vidutiniai kapitalo kaštai (SVKK – WACC).
 • Praktinės rekomendacijos. Verslo ekonominė aplinka ir metamodelis.
 • Išvados, klausimai.