Bendrovių įstatuose vienas iš pagrindinių įmonės tikslų yra „pelno siekimas“. Verslų savininkai ir vadovai, norėdami užtikrinti šio tikslo ir kitų sprendimų įgyvendinimą, turi tinkamai valdyti ne tik žmogiškuosius resursus, gamybą, technologijas, informacinius srautus, bet ir įmonės finansus. O tai apima ir įvairių finansinių rodiklių/koeficientų/indikatorių grupes, kurios planuojant bei valdant piniginius srautus tarpusavyje turi būti suderintos.

Šių mokymų tikslas – pagilinti praktines žinias įmonės finansų ir piniginių srautų valdyme bei sprendimų priėmime, finansinės atskaitomybės skaityme ir interpretavime.

Mokymai skirti įmonių finansininkams, direktoriams, savininkams, taip pat besidomintiems finansų vadyba.

Temos:

 • ĮVADAS: Investiciniai pasirinkimai. EBITDA = ir ≠ LPS (laisvas piniginis srautas). Verslo įmonės finansinės atskaitomybės (FA) skaitymo ir interpretavimo aspektai, turto tikroji vertė. Mokestinė, finansinė ir valdymo apskaitos.
 • VEIKLOS EFEKTYVUMO IR LIKVIDUMO ANALIZĖ BEI VERTINIMAS:
  • Veiklos efektyvumo analizė ir vertinimas:
   • rentabilumai: nuosavybės, turto ir pardavimų;
   • verslo užskolinimo rodikliai, finansinis svertas(FS);
   • turto apyvartumas ir pardavimų pajamos, pardavimo pajamų augimo ribos;
   • apyvartinio kapitalo poreikis;
   • operatyvinių-administracinių išlaidų poreikis;
   • kiti veiklos efektyvumo rodikliai.
  • Likvidumo analizė ir vertinimas:
   • „ilga – trumpa“ FA analizė;
   • likvidumas ir mokumas.
  • Verslo augimo trikampis.
  • Verslo vertės veiksniai: Verslo kuriama ekonominė pridėtinė vertė(EPV), FS efektas.
  • Praktinės rekomendacijos. Verslo ekonominė aplinka ir metamodelis.
 • Išvados ir klausimai.