Kiekvieno verslo sėkmė ir ilgalaikiškumas priklauso nuo darnios finansinių išteklių valdymo sistemos. Siekdama nustatyti rizikos veiksnius ir rasti naudingas priemones veiklos efektyvumui, įmonė turi stebėti tiek vidaus, tiek konkurencinę aplinką. Tačiau, įmonės vadovai ar apskaitą tvarkantys asmenys neretai susidūrę su finansine problema ar iškilus su investicijomis, įmonės veikla ar finansavimo pritraukimu susijusiems klausimams, pasimeta tarp metodų taikymo ir teisingo sprendimo pasirinkimo.

 • Kaip veiksmingai interpretuoti įmonės finansinę ataskaitą?
 • Kaip nustatyti įmonės vertę?
 • Kaip atkreipiant dėmesį į įmonės stipriąsias veiklos puses dar labiau jas išplėtoti?

Teisingas finansų analizės tikslų suvokimas ir veiksmingų uždavinių formulavimas yra pagrindas įmonės finansinei sėkmei, norint išlikti konkurencingais šiuolaikiniame versle.

Šiame seminare išmoksite efektyviai skaityti įmonių finansines ataskaitas, atlikti pagrindinių finansinių rodiklių skaičiavimus, analizuoti finansinius rodiklius ir palyginti juos su panašių įmonių rodikliais, daryti išvadas apie įmonės pelningumo, likvidumo, mokumo, veiklos efektyvumo situaciją ir atpažinti savo įmonės ateities perspektyvas.

Seminaras skirtas įmonių buhalteriams, finansininkams, įmonių vadovams, investuotojams ir kitiems įmonių finansinių rezultatų analize besidomintiems asmenims.


Temos:

 • Įvadas į finansinę analizę;
 • Finansinių ataskaitų duomenų interpretavimas;
 • Pelningumo rodiklių analizė;
 • Likvidumo rodiklių analizė;
 • Mokumo rodiklių analizė;
 • Veiklos efektyvumo rodiklių analizė;
 • Kapitalo struktūros rodiklių analizė;
 • Įmonės vertės nustatymas.

Dovana!

Kiekvienas dalyvis dovanų gauna lektoriaus E. Vasiliausko seminaro vaizdo įrašą – „Greitas duomenų apdorojimas MS Excel aplinkoje“, kurio pagalba sužinosite:

 • Kaip dirbti su realiais įmonių duomenimis. Parodysime kaip apdoroti didelius duomenų rinkinius, kurie paprastai MS Excel programoje nebūtų atvaizduojami;
 • MS Excel naudojamus duomenų tipus, struktūrizuotas duomenų lenteles TABLE ir kaip jas patogiau naudoti bei palengvinti kasdienį darbą;
 • Funkciją GET DATA, kurios pagalba apjungsite duomenis iš skirtingų failų, juos transformuosite ir suformuosite duomenų rinkinį analizei.
 • Išmoksite pakeisti paieškos ir apjungimo funkcijas VLOOKUP, INDEX(MATCH), XLOOKUP, vietoje šių funkcijų duomenis apjungsite su Power Query MERGE funkcija.
 • Naudosite duomenų atskyrimo, logines funkcijas ir sudarysite skirtingus duomenų pjūvius Power Query aplinkoje.
 • Suformuosite automatizuotas ataskaitas funkcija PIVOT TABLE ir sukursite valdiklius („dashboards“) duomenų analizei.