Apskaita

Finansinių ataskaitų rengimas ir informacijos pateikimas pagal TFAS

Ramunė Budrionytė
Registruotis
 • 12 ak. val.
  Kaina: 260 Eur (+ PVM)
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • Nuo 2023-11-24 iki 2023-11-29 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-11-24 10:002023-11-29 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Finansinių ataskaitų rengimas ir informacijos pateikimas pagal TFASMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Finansinių ataskaitų rengimas ir informacijos pateikimas pagal TFAS Seminaro data: 2023-11-24 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė (abi mokymų dienas): 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
12 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

-2 dienų seminaras-

Seminare dalyviai įgyja žinių apie finansinių ataskaitų rengimą ir informacijos pateikimą pagal TAS ir TFAS reikalavimus. 

Seminaro metu dalyviai:

 • Nagrinėja reikalavimus finansinių ataskaitų rinkiniui ir jo sudėtį bei aiškinamojo rašto svarbą ir struktūrą. 
 • Aptaria pinigų srautų ataskaitų sudarymą tiesioginiu ir netiesioginiu būdais.
 • Analizuoja tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio ypatumus.
 • Gilinasi į tikrosios vertės nustatymo koncepciją. 
 • Nagrinėja informacijos apie sandorius su susijusiomis šalimis atskleidimą aiškinamajame rašte.
 • Ir kt. 

Šis seminaras skirtas pradedančiųjų buhalterių ir finansų specialistų tobulėjimui, norint suprasti ir pradėti taikyti TAS ir TFAS principus bei kaip vadovaujantis minėtais principais rengti finansines ataskaitas ir pateikti informaciją. 

Temos:

Lapkričio 24 d. 1 mokymų dalis.

 • TFAS taikymas Lietuvoje. TFAS struktūra ir palyginimas su LFAS (VAS) struktūra.
 • TFAS konceptualūs pagrindai (Conceptual Framework): paskirtis, struktūra, esminės nuostatos.
 • 1-asis TAS “Finansinių ataskaitų pateikimas”: reikalavimai finansinių ataskaitų rinkiniui ir jo sudėtis. Informacijos pateikimas finansinės būklės, bendrųjų pajamų, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose. Aiškinamojo rašto struktūra ir atskleidimų principai.
 • 7-asis TAS “Pinigų srautų ataskaitos”: ataskaitų sudarymas tiesioginiu ir netiesioginiu būdais. Informacijos ataskaitoje pateikimo ypatumai. Praktinis ataskaitos sudarymas netiesioginiu būdu.
 • 33-asis TAS “Pelnas, tenkantis vienai akcijai”: pagrindinio ir sumažinto pelno akcijai skaičiavimo principai ir praktiniai pavyzdžiai.

Lapkričio 29 d. 2 mokymų dalis.

 • 34-asis TAS “Tarpinė finansinė atskaitomybė”: tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio ypatumai.
 • 8-asis TAS “Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos”: apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimo esmė ir skirtumai, registravimas apskaitos registruose ir pateikimas finansinėse ataskaitose.
 • 10-asis TAS “Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio”: poataskaitinių įvykių identifikavimas, koreguojantys ir nekoreguojantys įvykiai po ataskaitinio laikotarpio.
 • 24-asis TAS “Susijusių šalių atskleidimas”: susijusių šalių identifikavimas, informacijos apie sandorius su susijusiomis šalimis atskleidimas aiškinamajame rašte.
 • 13-asis TFAS „Tikrosios vertės nustatymas“: tikrosios vertės nustatymo koncepcija, vertinimo metodikos, tikrosios vertės hierarchija.
 • 1-asis TFAS “Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą”.
Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė (abi mokymų dienas): 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka).

Mokymus veda
Ramunė Budrionytė
Doc. dr. Ramunė Budrionytė - Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standarto komiteto narė, Vilniaus universiteto dėstytoja. Lektorė turi daugiau nei 20 metų patirtį dėstant auditorių, buhalterių kvalifikacijos kėlimo kursuose bei seminaruose, daugiau nei 10 metų užsiimanti konsultacine veikla. Pagrindinės lektorės sritys yra Verslo apskaitos standartai (VAS) ir jų praktinis taikymas, Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS) bei finansinė analizė.
Registracija
Finansinių ataskaitų rengimas ir informacijos pateikimas pagal TFAS
Mokymų kaina: 260 Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 260Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: Eur (+ PVM)
Taip (kaina su pietumis EUR + PVM) Ne (kaina be pietų 260 EUR + PVM)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.