Seminare rasite atsakymus:

 • Sužinosite apie sudėtingus dalykus paprastai ir aiškiai.
 • Seminaras orientuotas į TFAS praktinį taikymą.
 • Išmoksite paskaičiuoti, atvaizduoti apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje.

Temos:

 • „Finansinės priemonės“:
  • Finansinio turto klasifikavimas, pirminis pripažinimas ir įvertinimas, vėlesnis vertinimas ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose.
  • Finansinio turto nuvertėjimas, tikėtinos rizikos įvertinimas ir pripažinimas.
  • Finansinių įsipareigojimų klasifikavimas, pirminis pripažinimas ir  įvertinimas, vėlesnis vertinimas ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose.
  • Amortizuota savikaina. Efektyvių (apskaičiuotų) palūkanų metodas ir norma.
  • Tikrosios vertės nustatymas ir metodai.
  • Investicijos į kitas įmones – pripažinimas, vėlesnis vertinimas ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose.
  • Išvestinės finansinės priemonės (ateities , pasirinkimo sandoriai).
  • Apsidraudimo sandoriai.
  • Informacijos apie finansines priemones atskleidimas.
 • “Nuoma”:
  • Nuomos sandorių klasifikavimas, pripažinimas, sutarties komponentų atskyrimas, pripažinimo išimtys.
  • Nuomininko ir nuomotojo nuomos pirminis ir vėlesnis vertinimas.
  • Nuomos sandorių atvaizdavimas finansinėse ataskaitose.
  • Informacijos apie nuomos sandorius atskleidimas.
  • Naujo nuomos sandorių pripažinimo įtaka finansinėms ataskaitoms.