Kodėl verta dalyvauti?

 • Sužinosite apie sudėtingus dalykus paprastai ir aiškiai.
 • Seminaras orientuotas į VAS ir TFAS praktinį taikymą.
 • Išmoksite paskaičiuoti, atvaizduoti apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje.

Temos:

 • TFAS-9 „Finansinės priemonės“ ir VAS-18 „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ tikslas ir taikymo sritis.
 • Finansinio turto klasifikavimas, pirminis pripažinimas ir įvertinimas, vėlesnis vertinimas ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose.
 • Finansinio turto nuvertėjimas, tikėtinos rizikos įvertinimas ir pripažinimas.
 • Finansinių įsipareigojimų klasifikavimas, pirminis pripažinimas ir įvertinimas, vėlesnis vertinimas ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose.
 • Amortizuota savikaina. Efektyvių (apskaičiuotų) palūkanų metodas ir norma.
 • Tikrosios vertės nustatymas ir metodai.
 • Investicijos į kitas įmones – pripažinimas, vėlesnis vertinimas ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose.
 • Išvestinės finansinės priemonės (ateities , pasirinkimo sandoriai).
 • Apsidraudimo sandoriai.
 • Informacijos apie finansines priemones atskleidimas.
 • VAS-18 "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir TFAS-9 "Finansinės priemonės" - panašumai ir skirtumai.