Iki 2020 m. vasario 17 d. reikės pateikti ir metinę GPM312 deklaraciją.

2019-03-12 pakeisti A ir B klasės išmokų kodai.

Naujais kodais reikės deklaruoti daugelį išmokų, pavyzdžiui:

 • Iki 2018-12-31 apskaičiuotas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas, išmokėtas 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais;       
 • Neribotos civilinės atsakomybės vieneto savo dalyviui išmokėtas išmokas iš pelno;
 • Darbdavio ir ne darbdavio išmokėtus autorinius atlyginimus;
 • Individualią veiklą vykdančiam nuolatiniam ir nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtas išmokas;
 • MB vadovui (ne nariui) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo veiklą išmokėtas išmokas.

Seminaro metu išsiaiškinsite, kaip deklaruojamos individualią veiklą vykdančių PVM mokėtojų gautos pajamos atsižvelgiant į PVM statuso gavimą tais metais, taip pat individualią veiklą vykdančių ne PVM mokėtojų pajamos, apskaitomos kaupimo principu, ir daugelį kitų atvejų.

Finansinės ataskaitos už 2019 m. ir apskaitos ir mokesčių naujovės 2020 m.


Temos:

 •     Pelno ir dividendų apmokestinimas 2019 m.;
 •     Pelno mokesčio PLN204 deklaracijos pildymo probleminių klausimų analizė. Deklaracijų pildymo rekomendacijos. Avansinis pelno mokestis;
 •     Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
 • Lengvatos - tarifų taikymo sąlygos; investicinis projektas, MTEP, LEZ.
 • Įmonių finansinės atskaitomybės ir Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymų taikymo ypatumai rengiant finansinę atskaitomybę už 2019 m.;
 • Buhalterinės apskaitos įstatymo taikymas rengiant 2019 m. finansines ataskaitas;
 • Verslo apskaitos standartų taikymas rengiant 2019 m. finansines ataskaitas. Planuojamų Verslo apskaitos standartų pakeitimų analizė.
 • Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos dėl finansinių ataskaitų rengimo.

Naujausi PVM įstatymo pakeitimai, komentarai ir išaiškinimai, reglamentuojantys PVM apskaičiavimą ir deklaravimą nuo 2020 ir 2021 metų.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai:

 • Neapmokestinamosios pajamos nuo 2020-ųjų;
 • NPD formulės pakeitimai;
 • Individualios veiklos apmokestinimas.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai:

 • Naujovės – tarifų pakeitimai;
 • Lengvatų taikymo ypatumai.

Komandiruočių tvarka 2020 metais:

 • MMA ir MVA bei koeficiento įtaka komandiruojamų darbuotojų darbo užmokesčiui:
  • Darbo kodekso nuostatų taikymas komandiruojamiems darbuotojams;
  • Darbo sutarčių keitimas;
  • Kitos komandiruočių išlaidos.

Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai.

Informacija apie nepatikimus mokesčių mokėtojus pateikiama viešai. Kaip tai apriboja įmonių veiklą?

 •     Antikorupcija – ar tai liečia Jūsų įmonę?