2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeitęs daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Kartu su šiuo įstatymu keitėsi ir Viešųjų įstaigų įstatymas.

Naujosios redakcijos įstatymas turi įtakos visų įmonių, įstaigų finansinei apskaitai bei metinių finansinių ataskaitų sudarymui. Maža to, naujai priimti reglamentai – įstatymai, LR Vyriausybės nutarimai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai paliečia ir kasdienes ūkines operacijas – nuo pirminių dokumentų išrašymo iki apskaitos registrų. Pakeistos ir vadovų atsakomybės ribos – vietomis jos liberalizuotos, kadangi apskaitą nedraudžiama tvarkyti pačiam juridinio asmens vadovui. Kitur – reikia labiau apibrėžti ir formalizuoti apskaitos etapus – nuo apskaitą tvarkančio asmens parinkimo iki atsakingų asmenų už tam tikras ūkines operacijas paskyrimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad Finansų ministerija parengė atmintinę “Dėl pelno nesiekiančių subjektų”, kurioje pateikiamos įžvalgos atskaitomybės rengimo reikalavimams bei “Dėl grynųjų pinigų operacijų”, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

2022-04-29 įsigaliojo Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys pareigą atlikti metinių finansinių ataskaitų auditą, jeigu viešojo sektoriaus subjektų grupės rodikliai tenkina įstatyme įtvirtintas bent dvi sąlygas.

Seime yra pateiktas labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo projektas, kuriam įsigaliojus paramą teikiančioms viešosioms įstaigoms atsiras nauja pareiga – savo interneto svetainėje viešinti informaciją apie suteiktą paramą.

Taigi, jau dabar pats metas susipažinti su įsigaliojusiais pakeitimais ir patiems atlikti galimų pokyčių analizę – kaip naujieji pakeitimai palies kiekvieną įmonę ar įstaigą.

 • Kokius iki šiol galiojusius lokalius teisės aktus – apskaitos politiką, atskirų ūkinių operacijų reglamentus galime panaudoti ir po įvykusių pakeitimų?
 • Kaip konkrečioje įmonėje subalansuoti atsakomybes, kad apskaitos darbuotojai gebėtų suvaldyti procesus, nes kai kurių privalomų teisės aktų, kurie buvo nustatyti LR Vyriausybės, nebeliko.

Ar vykstančius pokyčius galima laikyti reikšmingais – priklausys nuo daugelio aplinkybių. Ar Jūsų įstaiga jau įgyvendino būtinus pokyčius?

Temos:

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (10:00-12:00 val.)

 • Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymo išplėtimas, sąvokų keitimas.
 • Apskaitos politika, sąskaitų planas, vidaus apskaita.
 • Finansinės apskaitos vidaus kontrolės sistema, būtini reikalavimai.
 • Apskaitą tvarkantys asmenys, jų funkcijos. Nurodymai vadovui, kaip parinkti buhalterį.
 • Nauji reikalavimai apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams.
 • Apskaitos organizavimas ir tvarkymas. Funkcijų ir atsakomybių atskyrimas tarp vadovo ir apskaitą tvarkančio asmens. Naujos vadovo su apskaita susijusios funkcijos ir atsakomybės.
 • Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimai:
  • Vadovo pareigos;
  • Ataskaitų pasirašymo privalomumas.
 • Viešųjų įstaigų bei Labdaros ir paramos fondų įstatymų pakeitimai.

2 dalis. Lektorė Natalja Kobzevienė (12:45-14:30 val.)

 • Apskaitos dokumento, sampratos ir apibrėžties keitimas:
  • Grynųjų pinigų apskaitos dokumentai;
  • Specialiosios paskirties apskaitos dokumentai;
  • Apskaitos dokumentų informacija (rekvizitai);
  • Apskaitos dokumentų parengimo ir pateikimo formos ir terminų keitimas;
  • Klaidų taisymas ir dokumentų atkūrimas, saugojimas.
 • Ūkinių operacijų pagrindimas ir jų duomenų registravimas.
 • Privalomi ir laisvai pasirenkami apskaitos registrai:
  • Didžioji knyga;
  • Reikalavimai apskaitos registrų įrašams;
  • Registrų pasirašymas ir klaidų taisymas.
 • Inventorizacija: privaloma ir laisvai pasirenkama kaip kontrolės priemonė.
 • Kuo skiriasi apskaitos organizavimas ir apskaitos tvarkymas. Kas už ką atsako?
 • Kaip užtikrinti duomenų atsekamumą, kai apskaita tvarkoma centralizuotai.
 • Privalomi apskaitos registrai.
 • Apskaitos procesų skaitmeninimas. Elektroniniai apskaitos registrai. Duomenų perdavimas ir saugojimas.