Įmonės buhalterinė apskaita atliekama remiantis tarptautiniais ir nacionaliniais standartais bei kitomis nuostatomis, pagal kurias įmonės buhalteris tiksliai ir nenukrypdamas nuo reikalavimų atlieka kasdienes funkcijas. Tačiau tolesnė finansinės analizės metodika yra labiau priklausoma nuo analitinę funkciją turinčio žmogaus kompetencijų arba įmonėje patvirtintos tvarkos. Jokių finansinę analizę reglamentuojančių dokumentų daugelyje įmonių apskritai nėra. Duomenys, gaunami finansinės analizės metu, yra ypač vertingi ir daug informacijos atskleidžiantys. Todėl pagrindinis jos tikslas – padėti teikti objektyvią informaciją įmonių ir padalinių vadovams bei kitiems jos vartotojams, skatinant veiklos efektyvumą. Atsižvelgiant į tai yra būtina mokėti teisingai skaityti ar interpretuoti gaunamą informaciją, kad būtų pasiekti norimi įmonės rezultatai.

Šis seminaras yra skirtas supažindinti įmonių buhalterius, analitikus, finansininkus ar įmonių vadovus su finansinės analizės galimybėmis bei metodais, kurių pagalba galima pasiekti didesnį veiklos efektyvumą.

Seminaro metu dalyviai išmoks:
• Analizuoti įmonės finansinių ataskaitų rinkinius;
• Suprasti ir taikyti finansinės analizės metodus analizuojant įmonės veiklos rezultatus;
• Pritaikyti skirtingus finansinės analizės metodus atskirose praktinėse situacijose;
• Kurti ir naudoti sąnaudų paskirstymo modelius, matuojant procesų efektyvumą;
• Identifikuoti priežastis, lėmusias konkrečius įmonės rezultatus;
• Pateikti įžvalgas bei pastebėjimus visiems suprantamu būdu.

Temos:

  • Finansinių ataskaitų rinkiniai ir finansų analizės tikslai;
  • Pagrindinių ir pagalbinių rodiklių visuma, padedanti įvertinti įmonės veiklą;
  • Sąnaudų analizė ir sąnaudų paskirstymo modeliai. Kaip jie prisideda prie finansinės analizės?
  • Kaip susikurti įrankius, padedančius stebėti įmonės veiklų efektyvumą?
  • Neefektyvios veiklos ar proceso signalai. Kaip juos atpažinti?
  • Kodėl reikia planuoti įmonės biudžetą ir kokio detalumo reikia siekti?
  • Kaip teisingai perteikti norimas finansinės analizės įžvalgas visiems suprantama kalba?