Apie seminarą

Šie mokymai yra skirti supažindinti įmonių buhalterius, analitikus, finansininkus ar įmonių vadovus su finansinės analizės galimybėmis bei metodais, kurių pagalba galima pasiekti didesnį veiklos efektyvumą.

 • Supažindinti mokymų dalyvius su pagrindinėmis finansinėmis sąvokomis ir pagrindinėmis finansinėmis ataskaitomis;
 • Analizuoti įmonės finansinių ataskaitų rinkinius;
 • Suprasti ir taikyti finansinės analizės metodus analizuojant įmonės veiklos rezultatus;
 • Mokėti skaityti finansines ataskaitas ir formuluoti išvadas apie įmonės finansinę būklę.

Programos nauda organizacijai

 • Mokymų metu dalyviai gauna praktinius įrankius, kurie vėliau gali būti lengvai pritaikomi vidiniams įmonės procesams tobulinti, padeda atlikti kasdienes užduotis bei priimti reikalingus sprendimus.
 • Mokymų metu dalyviai ugdys turimas ar įgis naujų kompetencijų, reikalingų efektyviam užduočių atlikimui.
 • Geresni asmeniniai dalyvių įgūdžiai prisidės prie organizacijos veiklos efektyvumo didinimo, sprendimų galimai gerinančių finansinius rezultatus priėmimo.

Ugdomos kompetencijos

 • Gebėti skaityti finansines ataskaitas.
 • Taikyti finansines kategorijas įmonėje vykstantiems procesams paaiškinti.
 • Vertinti ir analizuoti finansinius rodiklius, gebėti juos suskaičiuoti.
 • Kurti veiklos vertinimo rodiklių sistemas.
 • Gebėti atlikti įmonės veiklos vertinimą ir skatinti kritiškai vertinti įmonės finansinę būklę.

Mokymo metodai

Informacijos teikimas (aiškinimas, iliustravimas), pasitelkiant vizualinę medžiagą; probleminių pavyzdžių ir klausimų formulavimas bei analizė; diskusijos moderavimas; konsultavimas, komandinės užduoties atlikimas; komandinės užduoties pristatymas žodine forma; diskutavimas, savirefleksija.

Temos:

 • Programos įvadas:
  • Kodėl svarbu įmonėje gebėti kalbėti ta pačia finansų kalba?
 • Pagrindinės finansinių kategorijos ir finansinės ataskaitos:
  • Pelno nuostolio ataskaita, balanso ataskaita, pinigų srautų ataskaita;
  • Apyvartinis kapitalas.
 • Kaip vertinti įmonės finansinę būklę?
  • Finansiniai rodikliai: pelningumo, apyvartumo, finansų struktūros, veiklos efektyvumo – santykinių rodiklių magija, kaip juos teisingai suprasti;
  • Veiklos vertinimo sistema kaip ji tarnauja siekiant geresnių įmonės rezultatų.