Mokėti „perskaityti“ įmonės finansines ataskaitas, atlikti įmonių finansinių ataskaitų analizę, įvertinti kapitalo kainą, sverto įtaką bendrovės pelnui bei apskaičiuoti investicijų efektyvumo rodiklius yra svarbu tiek kiekvienam darbuotojui, sprendžiant apie jo esamo ar potencialaus darbdavio veiklos perspektyvas, tiek įmonės vadovui, siekiančiam tinkamai interpretuoti vykdomos veiklos rezultatus ar identifikuoti „siauras“ vietas, tiek investuotojui, ieškančiam neatrastų didžiausią augimo potencialą turinčių bendrovių, tiek ir žurnalistui, rašančiam įvairiomis verslo temomis.

Seminaro metu teorija derinama su praktika, dalyviai mokomi suprasti finansines ataskaitas, taikyti skirtingus finansinių ataskaitų, kapitalo struktūros, svertų bei investicijų projektų analizės metodus.

Po mokymų dalyviai gebės:

 • Paaiškinti kitiems, ką rodo įmonės finansinės ataskaitos ir kokie ryšiai egzistuoja tarp jų?
 • Teisingai taikyti pagrindinius finansų analizės metodus?
 • Interpretuoti gautus analizės rezultatus bei daryti atitinkamus sprendimus;
 • Tinkamai grafiškai pateikti atliktos finansų analizės rezultatus;
 • Nustatyti optimalią kapitalo struktūrą bei apskaičuoti jos kainą;
 • Suprasti sverto įtaką pelningumui;
 • Apskaičiuoti pagrindinius investicijų projekto efektyvumo rodiklius.

Temos:

 • Finansinių ataskaitų analizės motyvai.
 • Pagrindiniai apskaitos informacijos principai.
 • Ataskaitų rūšys ir susipažinimas su jomis. Ryšiai tarp ataskaitų.
 • Horizontali finansinių ataskaitų analizė.
 • Vertikali finansinių ataskaitų analizė.
 • Santykinių rodiklių analizė.
 • Kapitalo struktūra ir kaštai.
 • Svertų naudojimas didinant vertę.
 • Pagrindiniai investicijų vertinimo principai ir skirtingi vertinimo metodai.