MS Excel – viena iš populiariausių ir lanksčiausių programų, skirta duomenims apdoroti, skaičiavimams atlikti, duomenims grafiškai pateikti ir rezultatams analizuoti.Žinote apie tai, tačiau nesijaučiate esąs Excel profesionalas, kuris išnaudoja šios programos galimybes?

Kursų medžiaga ir praktinės užduotys parengtos taip, kad atitiktų analitikų, apskaitą tvarkančių asmenų, finansininkų, vadybininkų, vadovų (t. y. visų tų, kurie dažniausiai darbe naudoja MS Excel darbo aplinką) darbo specifiką ir poreikius.

 

Temos

 1. Paruošti duomenis optimaliam ir efektyviam panaudojimui:
  • išvalant iš duomenų laukelių perteklinius ir nereikalingus simbolius tokiomis funkcijomis kaip: REPLACE, SUBSTITUTE, TRIM, CLEAN;
  • išskaidant duomenis iš vieno duomenų lauko į atskirus funkcijomis TEXT TO COLUMNS, LEFT, MID, RIGHT;
  • sujungiant duomenis iš atskirų laukelių į vieną funkcijomis CONCAT, TEXTJOIN, &;
  • suformuojant tinkamas duomenų struktūras patogesniam ir spartesniam jų panaudojimui skaičiavimuose.
 2. Susieti skirtingus duomenų šaltinius su MS Excel skaičiuokle:
  • importuojant duomenis iš skirtingų formatų duomenų laikmenų funkcija GET DATA;
  • transformuojant importuotus duomenis į optimalias duomenų struktūras funkcija EDIT/TRANSFORM;
  • sujungiant iš skirtingų šaltinių importuotus duomenis funkcijomis MERGE ir APPEND.
 3. Tinkamai apdoroti datų ir laiko vienetus:
  • sukuriant įvairius datų pjūvius (metai, pusmečiai, ketvirčiai, mėnesiai ir kt.) funkcijomis YEAR, MONTH, WEEKDAY, ISOWEEKNUM ir kt.;
  • formuojant ir transformuojant datas funkcijomis DATE, WORKDAY, EOMONTH;
  • atliekant skaičiavimus datomis ir laiko vienetais (skirtumas dienomis, skirtumas darbo dienomis, laiko sumavimas, laiko išvedimas į skaičių ir atvirkščiai).
 4. Pavaizduoti rezultatus pagal suformuotas logines sąlygas:
  • grupuojant / klasifikuojant duomenis funkcijomis IF, IFS;
  • tikrinant ir validuojant duomenų laukeliuose esančius įrašus funkcijomis OR, AND, XOR;
  • atliekant įvairaus pobūdžio skaičiavimus pagal pateiktas logines sąlygas.
 5. Susieti duomenis tarp kelių lentelių, sukuriant bendrus duomenų masyvus ar lenteles:
  • sujungiant lenteles pagal tikslius ir apytikslius atitikmenis funkcija VLOOKUP;
  • apskaičiuojant eilučių bei stulpelių indeksus pagal paieškų vertes funkcija MATCH;
  • lentelių sujungimo procesui suteikti dar daugiau lankstumo, naudojant funkciją INDEX.
 6. Apibendrinti duomenis ir juos analizuoti:
  • sukuriant sumines rezultatų lenteles funkcijomis COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS;
  • formuojant automatizuotas sumines ataskaitas funkcija PIVOT TABLE;
  • kuriant duomenų modelius (į Pivot ataskaitas perkeliant duomenis iš skirtingų duomenų lentelių);
  • formuojant interaktyvius ataskaitų skydelius (angl. Dashboards);
  • išskiriant aktualiausią informaciją funkcija CONDITIONAL FORMATTING.