Pastaruoju metu vis dažniau susimąstome apie efektyvumą buhalterijoje – juk dažnai trūksta darbo laiko ir galbūt jo galima „atrasti“ ko nors nedarant? Skamba grėsmingai, bet kartu ir patraukliai. Tikrai ne vienoje įmonėje kai kurios ūkinės operacijos įforminamos „iš inercijos“ arba „taip buvo daroma visada“.

2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeitęs daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą, kuris yra ne vienintelis pakeistas finansinę apskaitą reglamentuojantis teisės aktas.

Galima teigti, kad naujosios redakcijos įstatymas turi įtakos visų verslininkų, tiek fizinių, tiek ir juridinių asmenų, finansinei apskaitai bei metinių finansinių ataskaitų sudarymui. Maža to, naujai priimti reglamentai – įstatymai, LR Vyriausybės nutarimai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai paliečia ir kasdienes ūkines operacijas – nuo pirminių dokumentų išrašymo iki apskaitos registrų. Pasikeitė ir įmonių vadovų atsakomybės ribos – kai kur jos liberalizuotos, kadangi apskaitą nedraudžiama tvarkyti pačiam juridinio asmens vadovui. O kai kur tenka labiau apibrėžti ir formalizuoti apskaitos etapus – nuo apskaitą tvarkančio asmens parinkimo iki atsakingų asmenų už tam tikras ūkines operacijas paskyrimo.

Taip pat 2022-05-01 įsigaliojo nutarimo Nr. 780 pakeitimai, reglamentuojantys apskaitos dokumentus. Pakeitimais pakeistas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas: papildytos nuostatos dėl sąskaitų faktūrų išrašymo, nustatyti atvejai, kuomet ūkio subjektas gali nenaudoti sąskaitų faktūrų, atsisakyta nuostatų dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų klaidų taisymo.

Naujai įsteigtose įmonėse dažnai įformintų įmonės vidinių dokumentų būna per mažai. Tai kaip rasti „aukso vidurį“? Jis tikrai yra! Tik reikia išstudijuoti teisės aktų reikalavimus ir atsakymai bus. Kad Jums to daryti nereikėtų – mes tai atlikome už Jus! Belieka tik susitikti seminare.

Temos:

  • Dokumentai, įforminantys ūkines operacijas. Dokumentų saugojimo forma ir terminai.
  • Privalomi ir pertekliniai dokumentai nuo pajamavimo ir nurašymo.
  • Darbo užmokesčio dokumentai. Kada galima nerašyti vadovo įsakymų? Elektroninių dokumentų naudojimas.
  • Vidinės tvarkos – lokalūs teisės aktai – padeda sutaupyti darbo laiko. Kaip jas efektyviai parengti?
  • Naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas - galimybė skaitmenizuoti apskaitos procesus.