Nuo 2021 metų iš esmės keičiasi elektroninės prekybos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčių ir muitais tvarka. Šiuose sandoriuose atsiranda ir „vieno langelio principas“, kuris leidžia paprasčiau įvykdyti su PVM mokėjimu susijusias prievoles. Taip pat didėja mažos vertės siuntinio suma.

Elektroninės prekybos mąstai pasaulyje nuolat auga. Ne išimtis ir Lietuvos rinka, tad greitai gali nebelikti nė vienos prekybinės įmonės, kuri neprekiautų tokiu būdu. Statistikos departamento duomenimis, elektroninių prekyviečių užsakomieji pardavimai išaugo net 11,4 % lyginant 2020 m. spalį su lapkričiu. Tačiau didysis elektroninės rinkos sprogimas matomas lyginant 2020 m. sausį–lapkritį su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., pokytis lygus net 45,5%. Tačiau dažnai įmonei vis dar kyla nemažai klausimų ir neaiškumų dėl elektroninės prekybos operacijų. Bene didžiausia painiava yra dėl pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo. Ypač klystama tuomet, kai prekių gabenimas prasideda ne Lietuvoje. Taip pat ne visos įmonės tinkamai įformina elektroninės prekybos pardavimo operacijas. O kaip elgtis, kai grąžintos prekės nebegali būti parduodamos?

Svarbu paminėti, kad nuo 2021-07-01 įsigalioja PVM ir Muitinės įstatymo pakeitimai, kurie turės įtakos PVM prievolėms, paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai. Taip pat nuo 2021-01-01 pradės galioti Europos parlamento ir tarybos direktyva dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB. Taip pat lektorė aptars ir PVM apmokestinimo klausimus kylančius dėl Brexit nuo 2021-01-01. 

Seminare bus gilinamasi į registravimąsi PVM mokėtoju užsienyje, PVM deklaracijų užpildymą ir teikimą, „Amazon“ paslaugų paketą ir kitas elektroninės prekybos aktualijas, taip pat bus pateikiami atsakymai į svarbiausius ir dažniausiai kylančius klausimus.

Programa:

1 dalis. Auditorė - Jurgita Navikienė (09.00-12.15 val.)

 • 2021 metų reikšmingi pasikeitimai elektroninei prekybai dėl PVM ir muito mokesčių. Vieno langelio principas.
 • Elektroninės prekyba 2021 m.:
  • Prekių tiekimo ir apmokestinimo vietos pasikeitimai nuo 2021-07-01;
  • Vieno langelio OSS sistema;
  • Importo PVM deklaravimas elektroninėje prekyboje;
  • Su elektronine prekyba susijusių paslaugų apmokestinimo niuansai.
 • PVM niuansai ir pasekmės dėl BREXIT.
 • Elektroninės prekybos dokumentavimas: užsakymų pateikimas ir priėmimas, prekių pardavimas, gabenimas. Atsiskaitymų valdymas ir apskaita.
 • Finansinė apskaita elektroninę prekybą vykdančiose įmonėse pagal VAS.
 • Apskaitos politikos pasirinkimo galimybės.
 • Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos, pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos.
 • Veiklos finansavimo alternatyvos. Pelno paskirstymas.
 • Prievolių dėl iMAS sistemos vykdymas.
 • Mokesčių apskaičiavimo ypatumai elektroninę prekybą vykdančiose įmonėse:
  • Pelno mokestis;
  • Pridėtinės vertės mokestis. Ypatumai dėl apmokestinimo objekto vietos. 2020 metų reikšmingi pasikeitimai – gal pavyks išvengti registravimosi PVM mokėtoju užsienyje?;
  • Gyventojų pajamų mokestis. Kitų išmokų gyventojams apmokestinimo ypatumai;
  • Kiti mokesčiai, GPAIS reikalavimai.
 • Kokius naujus duomenis apie Jus teikia finansų įstaigos nuo 2020.09.10?
 • Mokesčių lengvatos elektroninę prekybą vykdančiose įmonėse.
 • Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 • Finansinės atskaitomybės procesas: pagrindiniai principai ir finansinių ataskaitų teikimas Juridinių asmenų registrui.
 • Finansinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo kūrybiniai aspektai.

2 dalis. UAB Seminal Work direktorius Žydrūnas Stankevičius (13.00-13.45 val.)

 • Pranešimas apie „Amazon“ veiklos galimybes ir apskaitos niuansus:
  • E-komercijos pokyčiai 2021 m.;
  • Geriausia galimybė e-komercijoje šiandien;
  • Mokestinė Amazon aplinka ES ir JAV rinkų palyginimas;
  • Kokius Amazon duomenis turi gauti buhalteris?
  • Savo skaičių žinojimas ir optimizacija.

3 dalis. UAB 1Stopvat verslo plėtros vadovas Virginijus Girnius (13.45-14.30 val.)

 • Amazon VAT ir kitų mokeščių tvarkymas, irankiai:
  • Registravimasis PVM mokėtoju užsienyje.
  • PVM deklaracijų užpildymas ir teikimas.
  • Palyginsime Amazon siūlomą PAN-EU paketą (PVM registracija Amazon FBA EU šalyse bei PVM deklaracijų teikimas tose šalyse).
  • Ką suteikia Amazon, kokios kainos, kokie pliusai, kokie minusai.
  • Trumpai palyginsime Amazon paslaugų paketą su 1Stopvat siūlomomis paslaugomis.