Buhalteris įmonėje ar įstaigoje – vienas pagrindinių dokumentų valdytojų. Buhalterijos veikla tiesiogiai susijusi su įsakymų, aktų, raštų ir kitų valdymo dokumentų rengimu, vykdymu  bei apyvarta įstaigoje. Nuo 2020 m. pasikeitė tradicinių rašytinių ar jiems prilygintų dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai, kurie supaprastino jų administravimo procesus. Taip pat įsigaliojo nevyriausybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių pakeitimai. Viešam sektoriui taip pat aktualu, kad nuo 2022-01-01 įsigalioja pakeitimai, kuriuose patvirtinta ir pradedama naudoti dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema (DBSIS).

Šių metų rudens Seimo sesijoje planuojama patvirtinti naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymą, kuris įsigalios 2022-05-01 ir pakeis beveik 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą, kuriame didžiausių pokyčių sulauks su skaitmeninimu susiję apskaitos tvarkymo ir organizavimo procesai.

Naujų teisės aktų tikslas – atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus, atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo, atsisakyti parašų dokumentuose, nebenumeruoti užbaigtų bylų lapų ir pakeisti bylų apyrašų sudarymo principus, leisti popierinius dokumentus skaitmenizuoti ir tokius vaizdus saugoti, sunaikinant  originalus ir kt.

Taip pat seminare aptarsime ir kai kurių buhalterinių dokumentų bei  su buhalterijos veikla susijusių personalo dokumentų rengimo ir valdymo specifiką. Atsakingi asmenys negali sau leisti nežinoti naujovių ir galimybių dokumentus valdyti paprasčiau, atsisakant nereikalingų dokumentų ir procedūrų.

Lektorė Rasa Grigonienė

 • Dokumentų valdymo pakeitimai ir naujovės:
  • Naujausi dokumentų valdymo pakeitimai ir galimybės;
  • Popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų sistemos. Jų administravimas, iškylančios rizikos; procesų ir procedūrų supaprastinimo poreikis;
  • Dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę;
  • Įrašų rengimo ypatumai.
 • Elektroniniai dokumentai ir skaitmeninės kopijos:
  • Skaitmeninės dokumentų kopijos, jų teisinė galia ir naudojimas įmonės, įstaigos veikloje;
  • Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai. Elektroninis parašas ir jo teisinė galia. Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma.
  • E. pristatymas – patogus būdas siųsti dokumentus elektroniniu būdu. Panaudojimo galimybės.
 • Buhalterinių dokumentų valdymo specifika:
  • Buhalterinių bylų sudarymas, saugojimas, apskaita;
  • Elektroninių sąskaitų faktūrų teisinis reglamentavimas ir praktinis naudojimas;
  • Sąskaitų archyvavimas.
 • Personalo dokumentų valdymas:
  • Komunikacijos galimybės tarp atskirų vienos įstaigos skyrių (buhalterijos, administracijos, personalo sk. ir kt.);
  • Ar reikalingi darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo įsakymai?
  • Efektyvus komandiruočių įforminimas;
  • Atostogų dokumentų įforminimas: kaip tai atlikti paprasčiau ir greičiau? 

Kiekvienas seminaro dalyvis po seminaro gaus Juliaus Lipavičiaus vaizdo įrašą tema: Dokumentų valdymo sistemų diegimas ir naudojimas organizacijoje:

Dokumentų valdymo sistemų diegimas ir naudojimas organizacijoje:

 • Dokumentų valdymo sistemų teikiamos naudos;
 • „Namų darbai“, kuriuos reikia atlikti, norint pasirinkti tinkamą sistemą dokumentų valdymui.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktų ir projektų pakeitimus