Buhalteris įmonėje ar įstaigoje – vienas pagrindinių dokumentų valdytojų. Buhalterijos veikla tiesiogiai susijusi su įsakymų, aktų, raštų ir kitų valdymo dokumentų rengimu, vykdymu  bei apyvarta įstaigoje. 2020 m. - tai metai, kai valstybėje užsimota  pakeisti tradicinių rašytinių ar jiems prilygintų dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus taip, kad būtų supaprastinti jų administravimo procesai. Taip pat nuo 2020-06-30 įsigalioja nevyriausybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių pakeitimai.

Naujų teisės aktų tikslas – atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus; atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo; atsisakyti parašų dokumentuose; nebenumeruoti užbaigtų bylų lapų ir pakeisti bylų apyrašų sudarymo principus; leisti popierinius dokumentus skaitmenizuoti ir tokius vaizdus saugoti, sunaikinant  originalus ir kt. Taip pat seminare aptarsime ir kai kurių buhalterinių dokumentų bei  su buhalterijos veikla susijusių personalo dokumentų rengimo ir valdymo specifiką. Atsakingi asmenys negali sau leisti nežinoti naujovių ir galimybių dokumentus valdyti paprasčiau, atsisakant nereikalingų dokumentų ir procedūrų. Be to, nuo 2021-01-01 įsigalioja dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimai.

Seminarą veda lektorė Rasa Grigonienė, o lektoriaus Julius Lipavičiaus temos vaizdo įrašą išsiųsime Jums po seminaro į nurodytą el. pašto adresą. Įrašo galima bus klausyti 7 d.d.

Lektorė Rasa Grigonienė (10.00-15:45 val.)

Dokumentų valdymo pakeitimai ir naujovės:

 • Naujausi dokumentų valdymo pakeitimai ir galimybės;
 • Popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų sistemos. Jų administravimas, iškylančios rizikos; procesų ir procedūrų supaprastinimo poreikis;
 • Dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę;
 • Įrašų rengimo ypatumai.

Elektroniniai dokumentai ir skaitmeninės kopijos:

 • Skaitmeninės dokumentų kopijos, jų teisinė galia ir naudojimas įmonės, įstaigos veikloje;
 • Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai. Elektroninis parašas ir jo teisinė galia. Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma.
 • E. pristatymas – patogus būdas siųsti dokumentus elektroniniu būdu. Panaudojimo galimybės.

Buhalterinių dokumentų valdymo specifika:

 • Buhalterinių bylų sudarymas, saugojimas, apskaita;
 • Elektroninių sąskaitų faktūrų teisinis reglamentavimas ir praktinis naudojimas;
 • Sąskaitų archyvavimas.

Personalo dokumentų valdymas:

 • Komunikacijos galimybės tarp atskirų vienos įstaigos skyrių (buhalterijos, administracijos, personalo sk. ir kt.);
 • Ar reikalingi darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo įsakymai?
 • Efektyvus komandiruočių įforminimas;
 • Atostogų dokumentų įforminimas: kaip tai atlikti paprasčiau ir greičiau? 

 

Lektorius Julius Lipavičius (kiekvienas seminaro dalyvis po seminaro gaus Juliaus Lipavičiaus temos vaizdo įrašą)

Dokumentų valdymo sistemų diegimas ir naudojimas organizacijoje:

 • Dokumentų valdymo sistemų teikiamos naudos;
 • „Namų darbai“, kuriuos reikia atlikti, norint pasirinkti tinkamą sistemą dokumentų valdymui.