Lektorė Rasa Grigonienė (nuo 9.00 iki 14:45)

• Dokumentų valdymo pakeitimai ir naujovės:

Naujausi dokumentų valdymo pakeitimai ir galimybės;
Popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų sistemos. Jų administravimas, iškylančios rizikos;
Dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę.

• Elektroniniai dokumentai ir skaitmeninės kopijos:

Skaitmeninės dokumentų kopijos, jų teisinė galia ir naudojimas įmonės, įstaigos veikloje;
Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai. Elektroninis parašas ir jo teisinė galia.

• Buhalterinių dokumentų valdymo specifika:

Buhalterinių bylų sudarymas, saugojimas, apskaita. Naujausi saugojimo terminai;
Antspaudų (ne)dėjimo dokumentuose aktualijos;
Kopijų tikrumo įforminimo pakeitimai;
Elektroninių sąskaitų faktūrų teisinis reglamentavimas ir praktinis naudojimas;
Sąskaitų archyvavimas.

• Personalo dokumentų valdymas:

Komunikacijos galimybės tarp atskirų vienos įstaigos skyrių (buhalterijos, administracijos, personalo sk. ir kt.);
Ar reikalingi darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo įsakymai?
Efektyvus komandiruočių įforminimas;
Atostogų dokumentų įforminimas: kaip tai atlikti paprasčiau ir greičiau?
 

Lektorius Julius Lipavičius (15.00 iki 15.45)

• IT sprendimai elektroninių dokumentų archyvavimui ir saugojimui:

Elektroninių dokumentų archyvavimas (DVS, kiti IT sprendimai (duomenų saugojimo ir kopijavimo tvarkos IT skyriui));
Elektroninių dokumentų saugojimo būdai (debesija / išoriniai serveriai, vidiniai serveriai, archyvavimas lokaliai su atsarginiu duomenų kopijavimu, išoriniai diskai, USB raktai, lokalios duomenų saugyklos (Synology), SharePoint);
Įmonės pardavimo sąskaitų archyvavimo ir administravimo praktinis pavyzdys, naudojant IT sprendimus, kurį gali prisitaikyti kiekviena įmonė.