Nuo 2020 m. komandiruojamo į užsienį darbuotojo, įskaitant ir vairuotojus, darbo užmokestis turės siekti bent 1,65 MMA, o likusią atlyginimo dalį leidžiama išmokėti neapmokestinamais dienpinigiais. Šios nuostatos netaikomos Lietuvos Respublikos laivo įgulos jūreiviams mokamiems dienpinigiams.

Be to, iš taisyklių išbrauktas 4 punktas, leidęs mokėti dvigubus dienpinigius įmonės vadovui, taip pat individualiosios įmonės savininkui, tikrajam ūkinės bendrijos nariui ar mažosios bendrijos nariui, jeigu individualiojoje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo. Pakeitimas taikomas apskaičiuojant ne tik pelno mokestį, bet ir gyventojų pajamų mokestį.


Seminaro metu susipažinsite su dienpinigių skaičiavimo pakeitimais nuo 2020-01-01. Išnagrinėsite dienpinigių nustatymą ir apskaitą reglamentuojančių norminių aktų pakeitimus, pagerinsite praktinius įgūdžius deklaruojant dienpinigius.

Seminaro dalyviai sužinos:

 • Kaip nustatomi ir skaičiuojami dienpinigiai.
 • Apie dienpinigių apmokestinimą ir deklaravimą.
 • Apie dienpinigių normos keitimą.
 • Kaip parengti pažymą A1.
 • Kaip susieti dienpinigius ir finansavimo sumas bei grynąjį turtą.


Temos:

 • Sąvokos: komandiruotė, stažuotė, darbas kelyje;
 • Darbuotojo stažuotės apmokėjimas;
 • Darbo kelyje įforminimas ir apmokėjimas. Papildomos išlaidos dėl darbo kelyje;
 • Vadovo sprendimas dėl darbuotojo siuntimo.
 • Dienpinigių apskaita ir mokėjimas:
  • Kelionės laiko sąsaja su darbo laiku – dienpinigių mokėjimo atvejai;
  • Kelios komandiruotės tuo pačiu laikotarpiu: vieno darbdavio, kelių susijusių darbdavių, kelių nesusijusių darbdavių;
  • Viena komandiruotė į kelias valstybes;
  • Vienos dienos komandiruotė;
  • Kai planuojama komandiruotė daugiau kaip 30 dienų;
  • Kai darbuotojas komandiruotėje susirgo arba buvo sulaikytas;
  • Grįžimas iš komandiruotės;
  • A1 pažymos pildymas;
  • Dienpinigių apmokestinimas Lietuvoje ir už Lietuvos ribų nuo 2020 m.