Neretai viešojo sektoriaus subjektai neišvengia situacijų, kai darbuotojai ar valstybės tarnautojai pažeidžia darbo tvarką ir savo veiksmais sukelia materialinę žalą darbdaviui. Tokiais atvejais darbdavys yra priverstas atitinkamomis priemonėmis sudrausminti darbo tvarkos nesilaikančius darbuotojus. Susiklosčius tokiai situacijai yra itin svarbu teisingai pritaikyti tas teisės normas, kurios reguliuoja darbuotojų materialinės atsakomybės klausimus.

Seminaro metu lektoriai pateiks aktualiausią ir naujausią teismų praktiką materialinės darbuotojų atsakomybės taikymo srityje, aptars, kaip padaryta žala turėtų būti parodoma finansinėje apskaitoje, ir atsakys į dalyvių klausimus.

Temos:

1 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (09.00-10.30 val.)

 • Darbuotojo turtinės atsakomybės pagrindai.
 • Darbuotojo pareigų, susijusių su įmonės turtu, apibrėžimas lokaliuose teisės aktuose.
 • Sąlygos mažinti darbuotojo padarytą žalą.

 

2 dalis.  Dr. Gintautas Vilkelis (10.45-12.15 val.)

 • Valstybės tarnautojų materialinės atsakomybės ypatumai: 
  • Valstybės tarnautojų materialinės atsakomybės samprata;
  • Materialinės atsakomybės valstybės tarnyboje atsiradimo pagrindai ir sąlygos.
 • Valstybės tarnautojų materialinė atsakomybė: charakteristika ir rūšys: 
  • Ribota valstybės tarnautojų materialinė atsakomybė;
  • Visiška valstybės tarnautojų materialinė atsakomybė.
 • Materialinės atsakomybės valstybės tarnyboje išieškojimo tvarka: 
  • Atlygintinos žalos dydžio nustatymas ir išieškojimas ne teismine tvarka;
  • Teisminis ginčų nagrinėjimas ir materialinės žalos atlyginimas teisme.
 • Aktuali teisminė praktika.

 

3 dalis. Lektorė Natalja Kobzevienė (13:00-14:30 val.)

 • Turtas ir turtinė atsakomybė.
 • Turtinės atsakomybės įforminimas: veiklos kontrolės taisyklėse, darbo sutartyje, pareigybės aprašyme.
 • Žalos atsiradimas ir apskaita: pripažinimo momentas, pirminis dokumentas, įtraukimas į apskaitą.
 • Žalos nurašymas: pripažinimo momentas, pirminis dokumentas, įtraukimas į apskaitą.
 • Žalos dengimas: periodiškumas, pirminis dokumentas, įtraukimas į apskaitą.
 • Atsiskaitymai su biudžetu.